Da li naučne časopise treba i dalje objavljivati u štampanom obliku?

Koliko procentualno koristite pojedine formate naučnih radova?

Trenutno nema.

Kada rad čitate na ekranu, koji format Vam najviše odgovara?

U kom obliku Vi ili Vaša institucija pretplaćujete časopise?

Kojom se širom naučnom oblašću bavite?