Događaji

11CEON objavio pozicioni dokument o upotrebi preferencijalnih lista u sistemu vrednovanja naučnih časopisa, s posebnim osvrtom na humanističke časopise.

 

11Publikovan je Bibliometrijski izveštaj o časopisima (BIČ) za 2015. godinu. U skladu s ugovorom između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i CEON-a izveštaj je do daljega dostupan samo Ministarstvu i njegovim telima. Uvid u izveštaj je takođe omogućen časopisima pretplaćenim na SCIndeks.

sciPripremljena je saglasno ugovorima o korišćenju SCIndeksa isključivo za potrebe izdavača časopisa pretplaćenih na servis SCIndeks: Srpski citatni indeks u 2014. i 2015. godini. Izveštaj je dostupan na adresi http://bic.ceon.rs. Koristi se uz prijavu.

 

sciNakon odluke Ministarstva nadeležnog za nauku u Vladi Republike Srbije da finansira izradu Bibliometrijskog izveštaja o časopisima stekli su se uslovi za utvrđivanje okvira  za održavanje SCIndeksa: Srpskog citatnog indeksa, zasnovanog na samofinansiranju od strane izdavača časopisa.

sciNakon prekida u finansiranju i, posledično, jednogodišnjeg prestanka održavanja SCIndeks je oživljen. Inoviran je i ponuđen domaćim časopisima na samofinansiranje. Taj model je već prihvatilo 50-tak časopisa koji od ranije koriste dopunske usluge u okviru SCindeksa.

see2Ta verzija je još uvek promotivnog karaktera, ali je u potpunosti operativna. Poziv na besplatno korišćenje u probnom periodu upućen je urednicima i izdavačima odabranog broja časopisa koji se izdaju širom jugoistočne Evrope.

slika.jpg U odgovoru na učestale pozive da se izjasnimo o (navodnom) plagijarizmu u doktoratima nekih domaćih političara, u ovom javnom saoštenju pojašnjavamo svoj stav u odnosu na te slučajeve i plagijarizam uopšte.

Izdavač SCIndeksa, CEON, doneo je odluku na osnovu rezultata vanredne bibliometrijske istrage, pokrenute nakon nedavne afere koja je okončana stavljanjem ABS na Listu predatorskih časopisa Džefrija Bila. CEON je takođe pozvao Ministarstvo za nauku Srbije da privremeno uskrati ABS status naučnog časopisa, a izdavače da smene Uredništvo i glavnog urednika.

Link ka flajeruFakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju i Srpsko lekarsko društvo - Akademija medicinskih nauka, organizuju stručni sastanak u okviru udruženja, pod nazivom Vrednovanje nauke i naučnika.

Link ka stranici BIČ-a MPNTR je objavilo predlog kategorizacije domaćih naučnih časopisa za 2013. godinu. Predlog je sačinjen na osnovu mišljenja Matičnih naučnih odbora (MNO). Prigovori na predlog mogu se podneti do 1. septembra 2013. godine. CEON će tu mogućnost iskoristiti.