SEESAmE – The SouthEast European Science Advanced through Evaluation

SEESAmE – The SouthEast European Science Advanced through Evaluation

SEESAmE je sistem za podršku naučnog izdavaštva u jugoistočnoj Evropi, zasnovanoj na konceptu nametanja kvaliteta. Sadrži modul za onlajn publikovanje časopisa, modul za rangiranje indeksiranih časopisa, institucija i povezanih entiteta, citatnu bazu punog teksta i dodatnu bazu za regrutovanje recenzenata.

SCIndeks – Srpski citatni indeks

SCIndeks – Srpski citatni indeks

SCIndeks je citatna baza sa radovima u punom tekstu. Pored osnovnih bibliografskih podataka sadrži sažetke i reference svih radova. Članci iz svih časopisa koji zadovolje određene kriterijume dostupni su u obliku punog teksta pod tzv. otvorenim pristupom.

BIČ – Bibliometrijski izveštaj o časopisima

BIČ – Bibliometrijski izveštaj o časopisima

BIČ je godišnji onlajn izveštaj o evaluaciji domaćih časopisa. Preko 550 časopisa je kategorzovano i rangirano prema više od 20 indikatora međunarodne i domaće uticajnosti, bibliometrijskog kvaliteta i izdavačkog integriteta.

DOPISNIca – Portal integrisanog sistema naučno-tehnoloških informacija

DOPISNIca – Portal integrisanog sistema naučno-tehnoloških informacija

DOPISNIca je sistem u razvoju koji sadrži detaljne informacije o domaćim istraživačima , istraživačkim institucijama, projektima i publikovanim rezultatima. Dizajniran je prema CRIS-u, evropskom modelu informacija o istraživanju i razvoju i CERIF-u, evropskom standardu za razmenu informacija.

  • SEESAmE – The SouthEast European Science Advanced through Evaluation

  • SCIndeks – Srpski citatni indeks

  • BIČ – Bibliometrijski izveštaj o časopisima

  • DOPISNIca – Portal integrisanog sistema naučno-tehnoloških informacija

Vesti

Dva rada koja potiču iz CEON-a objavljena u zborniku Srpske akademije nauka i umetnosti

Radovi P. Šipke objavljeni su u zborniku SANU pod naslovom Nauka: stanje strategija, perspektive, u okviru edicije Strateški pravci razvoja Srbije u XXI veku. Zbornik sa istoimenog skupa je uredio Aleksandar Kostić, dopisni član akademije.

Opširnije...

Projekat CEON-a o tehničkom unapređenju SCIndeksa okončan

Projekat Supporting SCIndeks improvements through Alternative Funding Mechanism je finansiran sredstvima EU u okviru alternatvnolg mehanizma finansiranja EC FP7. Sve funkcionalnosti predviđene projektom su implementirane. Neke dopunske, povezane funkcionalnolsti koje nisu finansirane, već samo pobuđene ovim projektom, takođe su implementirane, a postaće operativne u Ver. 7.0. SCIndeksa.

Opširnije...

Događaji

11CEON objavio pozicioni dokument o upotrebi preferencijalnih lista u sistemu vrednovanja naučnih časopisa, s posebnim osvrtom na humanističke časopise.

 

11Publikovan je Bibliometrijski izveštaj o časopisima (BIČ) za 2015. godinu. U skladu s ugovorom između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i CEON-a izveštaj je do daljega dostupan samo Ministarstvu i njegovim telima. Uvid u izveštaj je takođe omogućen časopisima pretplaćenim na SCIndeks.

sciPripremljena je saglasno ugovorima o korišćenju SCIndeksa isključivo za potrebe izdavača časopisa pretplaćenih na servis SCIndeks: Srpski citatni indeks u 2014. i 2015. godini. Izveštaj je dostupan na adresi http://bic.ceon.rs. Koristi se uz prijavu.

 

sciNakon odluke Ministarstva nadeležnog za nauku u Vladi Republike Srbije da finansira izradu Bibliometrijskog izveštaja o časopisima stekli su se uslovi za utvrđivanje okvira  za održavanje SCIndeksa: Srpskog citatnog indeksa, zasnovanog na samofinansiranju od strane izdavača časopisa.

sciNakon prekida u finansiranju i, posledično, jednogodišnjeg prestanka održavanja SCIndeks je oživljen. Inoviran je i ponuđen domaćim časopisima na samofinansiranje. Taj model je već prihvatilo 50-tak časopisa koji od ranije koriste dopunske usluge u okviru SCindeksa.

see2Ta verzija je još uvek promotivnog karaktera, ali je u potpunosti operativna. Poziv na besplatno korišćenje u probnom periodu upućen je urednicima i izdavačima odabranog broja časopisa koji se izdaju širom jugoistočne Evrope.

slika.jpg U odgovoru na učestale pozive da se izjasnimo o (navodnom) plagijarizmu u doktoratima nekih domaćih političara, u ovom javnom saoštenju pojašnjavamo svoj stav u odnosu na te slučajeve i plagijarizam uopšte.

Izdavač SCIndeksa, CEON, doneo je odluku na osnovu rezultata vanredne bibliometrijske istrage, pokrenute nakon nedavne afere koja je okončana stavljanjem ABS na Listu predatorskih časopisa Džefrija Bila. CEON je takođe pozvao Ministarstvo za nauku Srbije da privremeno uskrati ABS status naučnog časopisa, a izdavače da smene Uredništvo i glavnog urednika.

Link ka flajeruFakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju i Srpsko lekarsko društvo - Akademija medicinskih nauka, organizuju stručni sastanak u okviru udruženja, pod nazivom Vrednovanje nauke i naučnika.

Link ka stranici BIČ-a MPNTR je objavilo predlog kategorizacije domaćih naučnih časopisa za 2013. godinu. Predlog je sačinjen na osnovu mišljenja Matičnih naučnih odbora (MNO). Prigovori na predlog mogu se podneti do 1. septembra 2013. godine. CEON će tu mogućnost iskoristiti.