Predlog kategorizacije MPNTR objavljen je ovde. Predlozi nekih MNO bitno

odstupaju od predloga utvrđenih objektivnim bibliometrijskim postupkom u Bibliometrijskom izveštaju CEON-a dostupnom ovde. U mnogim slučajevima, posebno u dodeljivanju kategorija M51 i M52 direktno su povređene i odredbe važećeg Pravilnika o vrednovanju koji je dostupan ovde.

Polazeći od toga, CEON će uložiti prigovor. Prigovoru ćemo priložiti dokaze da su u nekim visoko ocenjenim časopisima sistematski povređivani publicistički standardi i etičke norme. Takođe ćemo pokazati da su neki MNO kategorizovali i čak visoko ocenili časopise koji se nikako ne mogu smatrati naučnima, a izostavili neke koji poštuju najviše međunarodne uređivačke standarde.

U prigovoru se neće tražiti viša ocena ni za jedan časopis poimenično. Stoga uredništvima koja se smatraju oštećenima preporučujemo da sami podnesu prigovore koji se tiču njihovih časopisa. Pritom su slobodni da koriste sve podatke iz Bibliometrijskog izveštaja CEON-a.

Postupak podnošenja prigovora opisan je ovde.