Skup će biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu 10. maja 2014. godine. Biće predstavljeni radovi na teme:

  • Faktor uticajnosti – varijacije i inovacije
  • Vrednovanje naučnika-pojedinca na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja
  • Vrednovanje naučnika po sadašnjim kriterijumima Ministarstva nauke
  • Domaći medicinski časopisi: od naučne periferije do Web of Science
  • Prekršaji etike publikovanja – plagijatorstvo, falsifikovanje i fabrikovanje rezultata istraživanja
  • Autorstvo – zloupotreba

CEON će na skupu učestvovati s jednim pozivnim predavanjem prof. dr Pere Šipke sa radom na temu Rangiranje i kategorizacija naučnih časopisa – upotreba i zloupotreba.
Stručni sastanak u okviru udruženja je akreditovan sa 3 boda za predavače i 2 boda za polaznike.

Poziv na učešće