SEESAmE je onlajn sistem za uređivanje časopisa zasnovan na OJS (Open Journal Systems) i temeljno ojačan CEON-ovim alatima za kontrolu kvaliteta.

Pored toga, SEESAmE sadrži citatnu bazu punog teksta, modul za rangiranje časopisa i povezanih istraživačkih entiteta, kao i bazu eksperata koja sadrži detaljne profile SEESAmE autora kao potencijalnih recenzenata i istraživačkih partnera.

Za više detalja, vidi SEESAmE About

Za probno korišćenje, popuni obrazac Free trial request