Nakon našeg prethodnog saopštenja i poziva časopisima na pretplatu referisanja u SCIndeksu MPNTR je donelo odluku da finansira izradu Bibliometrijskog izveštaja o časopisima o čemu je 20. aprila 2015. godine sklopljen ugovor između MPNTR i CEON-a. Ugovorom je predviđeno da se Bibliometrijski izveštaj izradi i publikuje, kako za 2015., tako i za 2014. godište časopisa. O svojoj odluci MPNTR je izdalo posebno saopštenje.

Ugovorom je utvrđeno da se vrednovanje časopisa na svim pokazateljima, uključujući i dodelu preliminarne kategorije, kao i do sada, zasniva na podacima koji o časopisima postoje u SCIndeksu. Pritom Ministarstvo ne finansira SCIndeks već, pokrivajući troškove izrade Izveštaja, omogućava CEON-u određene uštede i time uslove da SCIndeks održava po nižim pretplatnim cenama.

Shodno tome utvrdili smo konačni sadržaj pojedinih paketa/nivoa referisanja časopisa u SCIndeksu:

Funkcionalnosti / Paketi osnovni prošireni napredni profesionalni
Pretraga naslova i sažetaka radova: SCIndeks + + + +
Konverzija metapodataka u format za preuzimanje od strane drugih servisa: OAI PMH + + + +
Bibliometrijski izveštaj: Pokazatelji uticajnosti i preliminarna kategorija (PK) + + + +
Pretraga i preuzimanje punog teksta radova: Repozitorijum punog teksta   + + +
Dodela DOI oznake i održavanje trajnog pristupa punom tekstu: CrossRef     + +
Normalizacija referenci i njihovo pridruživanje korpusu za prebrojavanje citata: CrossRef, Medline, ChemPort i MathSciNet     + +
Pretraga i integracija metapodataka:  funkcije "citirani autori", "citirani naslovi", "citirano u", "povezani članci" i "link na citirani rad“     + +
Bibliometrijski izveštaj: Pokazatelji uticajnosti, bibliometrijskog kvaliteta i preliminarna kategorija (PK)     + +
Servis za onlajn uređivanje Asistent *       +
Podrška kontroli kvaliteta članaka: Asistent, ArQuS **       +
* Podržava onlajn prijavljivanje, recenziranje, pripremu za štampu i publikovanje radova. Obezbeđuje opremu DOI oznakom (CrossRef) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck/iThenticate).
** Obuhvata dodelu ključnih reči ekstrakcijom iz rečnika/tezaurusa po izboru urednika (KwASS), normalizaciju referenci, proveru tačnosti i kompletiranje referenci (RefFormater) i korigovanje nesaglasnosti referenci i citata u tekstu (CiteMatcher).

Takođe su utvrđene nove, snižene pretplatne cene za sve časopise. Izdavačima, odnosno uredništvima je upućen poziv na pretplatu  pod povoljnijim uslovima.   Utvrđen je i kalendar svih aktivnosti vezanih za održavanje SCIndeksa i publikovanje Bibliometrijskog izveštaja 2014-2015.:

Aktivnost Rok
Odabir paketa i popunjavanje e-narudžbenice neposredno po prijemu ponude, a najkasnije 11. maja 2015.
Slanje profaktura i ugovora  na e-adresu časopisa 2 dana po popuni narudžbenice
Uplata naknade za unos, obradu i referisanje 2014. godišta (prva rata) 7 dana po prijemu profakture, a najkasnije 18. maja 2015.
Slanje faktura i ovlašćenja za pristup Uredničkom servisu SCIndeksa (Moj časopis) 24 sata po uplati
Aktiviranje radova prethodnih godišta ranije vidljivih u SCIndeksu 5 dana po uplati
Polaganje svezaka 2014. godišta u Repozitorijum SCIndeksa neposredno po uplati, a najkasnije 1. juna 2015.
Referisanje (vidljivost/dostupnost) radova 2014. godišta u SCIndeksu 15 dana po uplati prve rate, a najkasnije 15. juna 2015.
Predaja Ministarstvu Bibliometrijskog izveštaja za 2015. (na osnovu analize 2014. godišta) 15. jula 2015.
Uplata naknade za unos, obradu i referisanje 2015. godišta časopisa (druga rata) 15. jula 2015., a najkasnije 15. januara 2016.
Polaganje svezaka 2015. godišta u Repozitorijum SCIndeksa neposredno po objavljivanju, a najkasnije  31. marta 2016.
Referisanje (vidljivost/dostupnost) radova 2015. godišta u SCIndeksu 15 dana po uplati druge rate i polaganju sveske
Publikovanje Bibliometrijskog izveštaja o časopisima 2016. (za 2015. godište) 15. aprila 2016.

Iz tehničkih razloga redovno tj. sedmično će se ažurirati samo radovi iz časopisa koji pretplaćuju Napredni i Profesionalni paket SCIndeksa.

Zahteve za pojašnjenja informacija iz ovog poziva izdavači i uredništva mogu uputiti na e-adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili kroz formu za kontakte koja se nalazi ovde.

CEON

Tim za razvoj i održavanje SCIndeksa