Pripremljena je saglasno ugovorima o korišćenju SCIndeksa isključivo za potrebe izdavača časopisa pretplaćenih na servis SCIndeks: Srpski citatni indeks u 2014. i 2015. godini. Izveštaj je dostupan na adresi http://bic.ceon.rs. Koristi se uz prijavu.