Rad pod naslovom Deset godina rasta srpske naučne produkcije: Ali šta je s njenim kvalitetom? P. Šipke, prethodno je izložen na skupu SANU pod istim nazivom, dok je drugi rad istog autora Internacionalizacija i evaluacija kao izazovi srpske humanistike pripremljen naknadno, na poziv organizatora, na osnovu prethodno objavljenog radnog dokumenta CEON-a. Oba rada su saglasnošću urednika dostupna na vebsajtu CEON-a u interaktivnom PDF formatu.

(1) Deset godina naglog rasta srpske naučne produkcije: Ali šta je s njenim kvalitetom?

sažetak

.pdf dokument

 (2) Internacionalizacija i evaluacija kao izazovi srpske humanistike

sažetak

.pdf dokument