Zahvaljujući ovom malom grantu SCIndeks je bitno unapređen. Pridodate su mu funkcionalnosti koje uvećavaju vidljivost i dostupnost radova, autora, projekata i finansirajućih institucija, uključujući i Ministarstvo u Vladi RS nadležno za nauku:

  1. SCIndeks je postao potpuno OpenAIRE kompatibilan,
  2. normalizovane su informacije o projektima i finansirajućim institucijama,
  3. implementiran je ORCID i
  4. automatizovan je proces polaganja metapodataka o radovima u DOAJ.

Izveštaj donatoru o realizaciji projekta (engleski)