Radi ostvarivanja svoje uloge CEON se bavi:

 • proučavanjem evaluativne prakse u EU i drugim zemljama OECD-a i njihovih efekata na publicističko ponašanje istraživača, kako bismo odabirali, prilagođavali i dalje razvijali scijentometrijske pokazatelje prikladne za primenu u malim zemljama u razvoju i tranziciji (SDT zemljama);
 • praćenjem istraživačkog učinka autora, istraživačkih timova/projekata, istraživačkih institucija, merenog različitim pokazateljima, da bi se analiziralo ponašanje tih pokazatelja na realnim podacima;
 • proučavanjem i praćenjem međunarodne evaluativne prakse kako bi se omogućilo naučnim vlastima da usklađuju lokalne propise sa evropskim standardima;
 • razvojem i održavanjem lokalnih/regionalnih citatnih baza podataka da bi se koristile kao dodatak globalnim citatnim indeksima;
 • proučavanjem i praćenjem međunarodnih naučno-informacionih standarda i protokola kako bismo obezbedili haramonizaciju i interoperabilnost sopstvenih informacionih izvora sa analoganim evropskim izvorima;
 • monitoringom uticajnosti (impakta) i bibliometrijskog kvaliteta lokalnih naučnih časopisa, da bi se omogućila njihova kategorizacija od strane akademskih i finansirajućih institucija;
 • praćenje uređivačke prakse u lokalnim/regionalnim časopisima radi zaštite javnog interesa od nečasnog ponašanja u naučnom izdavaštvu;
 • razvijanjem tehnologija detekcije nečasnog ponašanja autora radi zaštite časopisa kao naših klijenata od nedoličnih postupaka autora;
 • konsultativnim radom u oblasti naučnog izdavaštva, evaluacije i akreditacije;
 • publicističkom i edukativnom delatnošću u oblasti evaluacije; i
 • širenjem "evaluativne kulture" u akademskim krugovima, javnoj upravi i društvu u celini.