• 50+ stalno zaposlenih, honorarno angažovanih i volontera
 • 60+ partnerskih organizacija
 • 10+ osvojenih grantova i tendera
 • 4 aktivne velike veb aplikacije
 • 700+ praćenih i vrednovanih časopisa
 • 10,500+ praćenih i vrednovanih istraživača
 • 35 razvijenih/prilagođenih i primenjenih indikatora učinka
 • 2.100,000+ procesiranih i normalizovanih referenci /citata
 • 8,100+ veb posetilaca dnevno
 • 56,000+ registrovanih korisnika
 • 6000+ radova proverenih na plagijarizam
 • 15+ dostavljenih godišnjih izveštaja
 • 10+ organizovanih konferencija, radionica, i vebinara
 • 100+ časopisnih radova i konferencijskih saopštenja
 • 10+ odbranjenih diplomskih radova i magistarskih i doktorskih disertacija
 • 350+ kratkoročno obučenih polaznika