citationsDobrodošli na inovirani vebsajt CEON-a. Ovde ćete naći sve o tome šta radimo i zašto, uključujući detalje o našim programima, projektima, produktima i radovima. Kao pristalice otvorene nauke mi nastojimo da budemo informativni i intelektualno pošteni prema svima. Međutim, naš novi sajt je ipak prvenstveno namenjen našim partnerima. Posebna pažnja posvećena je urednicima časopisa. Za njih smo rezervisali zaseban novi odeljak bogat raznim sadržajima od praktične koristi.

Informacija može biti istinita, ali nikada potpuna. Svesni toga, mi smo spremni da odgovorimo na svako pitanje u neposrednoj ili posrednoj vezi sa sadržajem ovog vebsajta.

Inoviranje sajta CEON-a rezultat je dvostrukog zaokreta u načinu ostvarenja njegove misije.

Kao prvo, odlučili smo da sa izdavačima i urednicima časopisa radimo neposredno, umesto preko posrednika, (vladinih) institucija koje ih finansiraju, što je bio slučaj u prošlosti. Ako časopisi kao naši krajnji korisnici nalaze naše usluge korisnima, oni će već naći načina da ih obezbede. Promena je došla s našim razočarenjem u Vladu Srbije, njeno ministarstvo nadležno za nauku, s kojim i za koga smo radili više od deset godina. Tokom tih dugih godina, postajalo je sve jasnije da ministarstvo nema kapaciteta da modernizuje naučnu publicistiku s osloncem na našu evaluaciju, pri čemu je njegov glavni greh nespremnost da se suoče sa raznim interesnim grupama koje se odupiru promenama. Jednako smo se oslobodili iluzija o međunarodnim fondacijama koje panično izbegavaju akcione projekte usmerene na izazivanje društvenih promena u okviru istraživačkog sektora, a to je jedino polje naše ekspertize.

Drugo, odlučili smo da pomerimo težište naših aktivnosti s državnog na nivo regiona. Učinilo nam se da je najzad došlo pravo vreme za zajedničku platformu časopisa iz regiona. Relativno male i nejake nacionalne istraživačke zajednice zemalja jugoistočne Evrope očigledno imaju bolje šanse ako rade zajedno i međusobno dele resurse. Evropski okviri za finansiranje nauke i kreatori nacionalnih politika u regionu podjednako jasno ukazuju na taj put. U tehničkim, izdavačkim terminima, saradnja znači uzajamnu vidljivost, prekogranično recenziranje, zajedničko publikovanje i razmenu citata. SEESAmE, naš novi onlajn sistem za uređivanje, promociju i evaluaciju časopisa dizajniran je tako da ispuni upravo te ciljeve. Godina 2015 biće period testiranja upotrebljivosti SEESAmE, i istovremeno izvodljivosti ovog novog CEON-ovog projekta.

Raditi zajedno ne znači ne takmičiti se. Verujemo u ono što se zove koopeticija - saradnja i takmičenje u isto vreme. Takođe verujemo da je to dvoje u sinergetskom odnosu. CEON, radeći sada sa izdavačima i evaluatorima iz svih zemalja Jugoistočne Evrope, samo pokušava da napravi tu plodnosnu sinergiju nešto jačom.

Biografska beleška