Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) je nezavisna naučno-tehnološka opservatorija, stacionirana u Beogradu. U formalnom smislu, CEON je nevladina i neprofitna organizacija sa statusom pravnog lica. Okuplja istraživače i stručnjake iz više regionalnih istraživačko-razvojnih organizacija koji se bave problemima evaluacije u nauci i visokom obrazovanju. Značajan deo aktivnosti CEON-a posvećen je razvoju informacionih sistema koji se koriste u evaluativne svrhe.

U organizacionom smislu, CEON je virtualni institut s relativno malim brojem stalno zaposlenih i brojnim spoljnim saradnicima. Za svoje programe i projekte obezbeđuje podršku iz vladinih, a delom i iz međunarodnih fondova. Glavni organ CEON-a je Generalna skupština koja istovremeno obavlja ulogu Nadzornog odbora. Izvršne funkcije obavlja predsednik.

CEON je umrežen u međunarodne grupe, organizacije i udruženja koja se bave evaluacijom, scijentometrijom i naučnom publicistikom.