CEON-u potreban Bibliotekar – Informator za rad na dugoročnim i inovativnim projektima u svojstvu stalno zaposlenog ili stalnog spoljnog saradnika.

CEON-u potreban Bibliotekar – Informatičar/Analitičar za rad na dugoročnim i inovativnim projektima u svojstvu stalno zaposlenog ili stalnog spoljnog saradnika.

CEON-u potreban senior PHP/MySQL programer radi stalnog angažmana na dugoročnim, tehnološki zahtevnim i inovativnim projektima.

CEON-u potreban talentovani veb dizajner za rad na dugoročnim, zahtevnim i izazovnim projektima u svojstvu stalnog spoljnog saradnika.

CEON-u potreban senior .NET developer za rad na dugoročnim, izazovnim i inovativnim projektima u svojstvu stalno zaposlenog ili stalnog spoljnog saradnika.