bic

BIČ je godišnji onlajn izveštaj o evaluaciji domaćih časopisa. Preko 550 časopisa je kategorzovano i rangirano prema više od 20 indikatora međunarodne i domaće uticajnosti, bibliometrijskog kvaliteta i izdavačkog integriteta.

Neposredna namena Izveštaja je da za potrebe ministarstva nadležnog za nauku i tela koje ono ovlasti utvrdi tzv. preliminarnu kategorizaciju domaćih naučnih časopisa, kao osnovu za službenu kategorizaciju koja se koristi u sistemu vrednovanja nadležnog ministarstva. Svrha je takođe da Ministarstvu, kao i drugim (su)finansijerima časopisa, obezbedi korisne informacije za odlučivanje o podršci i obimu podrške.

Istovremeno, BIČ služi kao fidbek za unapređivanje kvaliteta časopisa. Rezultati izveštaja obezbeđuju uređivačkim odborima časopisa informacije upotrebljive za oblikovanje izdavačke politike i praćenje njenih efekata. Izveštaj omogućuje direktan uvid u to u kojoj meri časopisi zadovoljavaju međunarodne standarde, odnosno uslove za indeksiranje u međunarodnim bazama podataka, posebno u WoS, odnosno ISI citatnim indeksima.

Za detalje vidi BIČ - O Izveštaju
Za dopunske detalje vidi BIČ - Pomoć
Za posebne detalje vidi BIČ - Česta pitanja