scindex-sr

SCIndeks je citatna baza sa radovima u punom tekstu. Pored osnovnih bibliografskih podataka sadrži sažetke i reference svih radova. Članci iz svih časopisa koji zadovolje određene kriterijume dostupni su u obliku punog teksta pod tzv. otvorenim pristupom.

SCIndeks je razvijen da služi kao dopuna globalnim (Thompson-Reuters) citatnim indeksima. Referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored osnovnih opisa članaka, baza sadrži sažetke radova i sve citirane reference (metapodaci). Članci objavljeni u časopisima koji su postigli određeni nivo kvaliteta i prihvatili otvoreni pristup kao režim publikovanja dodatno su predstavljeni u vidu punog teksta.

Za detalje vidi O SCIndeksu 
Za dopunske detalje vidi SCIndeks - Pomoć 
Za posebne detalje vidi SCIndeks - Česta pitanja