seesame

SEESAmE je sistem za podršku naučnog izdavaštva u jugoistočnoj Evropi, zasnovanoj na konceptu nametanja kvaliteta. Sadrži modul za onlajn publikovanje časopisa, modul za rangiranje indeksiranih časopisa, institucija i povezanih entiteta, citatnu bazu punog teksta i dodatnu bazu za regrutovanje recenzenata.

SEESAmE se zasniva na OJS (Open Journal Systems) koji je bitno ojačan određenim CEON-ovim funkcionalnostima za kontrolu kvaliteta. Te funkcionalnosti su nastale kao rezultat dugoročnog praćenja i analiziranja specifičnih potreba i nedostataka časopisa kakvi se objavljuju generalno u malim zemljama i zemljama u razvoju i/ili tranziciji, a posebno u zemljama regiona Jugoistočne Evrope.

Glavna namena SEESAmE-a je da podrži unapređenje kvaliteta regionalnog izdavaštva, posebno regionalnih naučnih časopisa. SEESAmE to postiže zahvaljujući ugrađenim (automatizovanim) alatkama i mehanizmima koji izvršioce prisiljavaju, ali im istovremeno i olakšavaju, obavljanje obaveznih operacija koje obezbeđuju punu usklađenost uređivačkih postupaka s međunarodnim standardima.

Za detalje vidi SEESAmE About
Za dopunske detalje vidi SEESAmE Help
Za posebne detalje vidi SEESAmE Questions and Answers