Svrha

Opšti cilj ovog programa je modernizacija uređivačke praksa partnerskih časopisa. Neposredni cilj je da se pomogne urednicima da ovladaju novim tehnologijama koje se koriste za uređivanje i objavljivanje. Opšta ideja u osnovi ovog programa je da se uštedi vreme i napor redakcije, kao i troškovi produkcije, da bi se oni uložili u poboljšanje kvaliteta časopisa. To se postiže primenom jedne postojeće platforme te namene (Open Journal Systems; OJS), koja je prilagođena specifičnim potrebama časopisa malih i zemalja u razvoju i tranziciji. OJS je obogaćen raznim alatima za implementaciju CEON-ovog koncepta "nametnute kontrole kvaliteta" Kvalitet se nameće obaveznom upotrebom automatizovanih procedura za dodelu ključnih reči, proveru usaglašenosti citata u tekstu i popisa referenci, kao i formatiranje referenci u skladu sa standardnim stilovima navođenja odabranim od strane urednika.

Efektivnost tako nastalog sistema podrške i programa u celini je vidljiva, kako iz stalnog uvećavanja broja učesnika u programu, tako i iz stalnog uvećanja uticajnosti i unapređenja kvaliteta uključenih časopisa.

Aktivnosti

U okviru ovog programa sprovode se sledeće aktivnosti:

  • Primena OJS kao kolaborativne platforme za onlajn upravljanje časopisima.
  • Implementacija interoperabilnosti između OJS i CEON-ovih citatnih indeksa.
  • Razvijanje OJS ekstenzija namenjenih kontroli kvaliteta radova.
  • Kolektivna pretplata na servise za unapređenje kvaliteta, kao što su CrossRef i CrossCheck.
  • Tehnička podrška korisnicima.
  • Pružanje usluga konsaltinga uredništvima i tehničkom osoblju koji se tiče dobre uređivačke prakse i sprečavanja zloupotreba u izdavaštvu.