Svrha

Funkcija ovog programa je održavanje i dalji razvoj SCIndeksa, kao nacionalnog i SEESAmE, kao regionalnog citatnog indeksa. Oba su hibridni bibliografski proizvodi koji objedinjavaju funkcije citatnih indeksa i baza punog teksta. Oba su razvijena po uzoru na ISI/WoS citatne indekse da bi služila kao njihov dodatak, ali su istovremeno prilagođena potrebama relativno malih nacionalnih akademskih zajednica. U okviru tih napora tradicionalne funkcionalnosti citiranja baza podataka su iz osnova proširene, posebno u SEESAmE, koji sadrži ekstenzije za brojne namene, uključujući i sistem za onlajn uređivanje časopisa, rangiranje povezanih istraživačkih entiteta, kao i bazu eksperata za lociranje potencijalnih recenzenata i partnera.

CEON-ov model citatne baze punog teksta je dizajniran da istovremeno služi kao sredstvo za vrednovanje i komunikaciju:

  • Evaluativna uloga obezbeđuje detaljne i pouzdane informacije o istraživačkom učinku svih NT&I entiteta: organizacija, pojedinaca, projekata, časopisa, itd. To zahteva masivnu obradu, kontrolu, korigovanje i normalizaciju metapodataka, posebno informacija sadržanih u referencama članaka.
  • Kao sredstvo komunikacije te baze obezbeđuju brz i pouzdan pristup NT&I informacijama sadržanim ili povezanim sa člancima objavljenim u časopisima. To zahteva stalno unapređivanje korisničke upotrebljivosti i komfora.

CEON-ov model citatnih baza punog teksta neprestano se širi i redizajnira kako bi u potpunosti postao usklađen sa CERIF-om - Opštim evropskim formatom istraživačkih informacija, koji omogućava povezivanje na međunarodnom nivou.

Aktivnosti

U okviru ovog programa dnevno se sprovode sledeće aktivnosti:

  • Tekuće održavanje baze, uključujući prečišćavanje i normiranje podataka.
  • Održavanje i unapređivanje veb aplikacije.
  • Usavršavanje programskih alatki za upravljanje sadržajem baze.
  • Integracija baza s drugim bazama i katalozima radi njihove upotrebe u procesu normiranja podataka.
  • Povezivanje s drugim bibliografskim bazama radi unapređenja navigacionih funkcionalnosti.
  • Prilagođavanje modela podataka promenama u naučnom izdavaštvu.
  • Unapređivanje korisničke susretljivosti.