Cilj

Svrha ovog projekta je da se razviju algoritmi i tehnike za upravljanje bibliografskim naučnim informacijama. Praktični cilj je razviti alate za podršku:

  • provere pouzdanosti/tačnosti bibliografskih informacija;
  • automatske korekcije netačnih ili nepotpunih bibliografskih podataka;
  • automatskog raščlanjivanja i linkovanja refereanci;
  • automatskog normiranja podataka koji se koriste u evaluativne svrhe;
  • transformacije podataka za potrebe statističke bibliometrijske obrade;

Rezultati

Glavni objavljeni rezultati ostvareni do sada u okviru projekta dostupni su na Publikacije - Radovi – Obrada bibliografskih podataka. Najvažniji nalazi su ugrađeni u CEON aplikacije: