Svedi: Program za overu, korigovanje i normiranje citatnih informacija

Svedi je razvijen za potrebe normiranja citatnih podataka. Operacija normiranja uslov je za pouzdanu upotrebu podataka te vrste u postupcima evaluacije zbog različitih standarda, nestandardnih formata i brojnih tipografskih grešaka i nedostataka u članačkim referencama.

Procesiranu referencu Svedi u raščlanjenom obliku upoređuje s drugim referencama u bazi, omogućujući korisniku da utvrdi tačan ili bar najverovatniji oblik bibliografske jedinice. Istovremeno sugeriše korisniku da koriguje referencu ukazujući na nedostajuće delove.

Udružujući baze koje sadrže podatke o

  • rangu i specijalnosti istraživača,
  • monografijama referisanim u normativnim bazama,
  • člancima referisanim u SCIndeksu i
  • referencama citiranim u SCIndeksu

i izmenjujući ključeve sortiranja po raznim poljima združene baze, korisnik je u stanju da identifikuje puna imena citiranih autora i njihove afilijacije, kao i ostale pogrešne ili nepotpune podatke u većini citiranih referenci.