Jevremov Tanja (2013) Razlike između mapa naučnih disciplina formiranih na osnovu koincidencije deskriptora nastalih kognitivnom obradom informacija i mapa proizvedenih primenom statističkih algoritama, neobjavljena doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2013

 

Pajić Dejan (2012) Efikasnost, skalabilnost i korističke preference različitih modela klasične i vizuelne pretrage podataka, neobjavljena doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2012

prezentacija

Batić Sanja (2010) Modaliteti i korelati plagijarizma u srpskoj periodici, neobjavljena magistarska teza, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2010

 

Jevremov Tanja (2008) Položaj ličnosti na mapi psihologije opisanoj na osnovu koincidencije ključnih reči u naučnim člancima, neobjavljena magistarska tezaUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2008

 

puni tekst

Pajić Dejan (2007) Odnosi među kvantitativnim pokazateljima naučnog učinka u psihologiji i bliskim disciplinama, neobjavljena magistarska teza, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2007 

 

Lazić Uroš (2006) Struktura odnosa među pripadnicima društveno-naučne elite u Srbiji u bibliometrijskom prostoru: Analiza socijalnih mreža, neobjavljen diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2006

 

Milin Petar (2001) Bibliometrijski opis položaja jugoslovenske psihologije kao naučne discipline, neobjavljena magistarska teza, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2001

 

Tomašević Anđelka (2000) Eminentnost autora u psihologiji ličnosti i njihova uticajnost, neobjavljen diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2000

 

Božić Mirjana (2000) Međupolne razlike u naučnom učinku domaćih autora u oblasti društvenih nauka, neobjavljen diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2000

 

Janičić Bojan (1998) Poreklo citiranih izvora u jugoslovenskim psihološkim časopisima, neobjavljen diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 1998

 

Kolundžija-Segedi Tatjana (1998) Citatne navike domaćih autora iz oblasti psihologije, neobjavljen diplomski rad, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 1998