EINUS - Elektronski izveštaj o naučnom učinku u Srbiji: odeljak za društvene nauke

EINUS je elektronska publikacija koja sadrži podatke preuzete iz domaćih (SCIndeks) i međunarodnih izvora (WoS) i omogućava interaktivno vrednovanje ukupnog naučnog učinka pojedinaca, institucija, časopisa, izdavača naučne literature, istraživačkih timova, odnosno projekata i naučnih skupova.

Za svaki od subjekata-entiteta EINUS nudi mnoštvo relativno nezavisnih statističkih pokazatelja tipa produktivnosti i citiranosti/uticajnosti. Vrednovanje ima oblik poređenja unutar grupe srodnih entiteta. Na zahtev korisnika EINUS na svakom od indikatora formira izveštaj u vidu rang-liste učinka, bilo grupe organizacijski povezanih entiteta (npr. svih nastavnika ili katedara nekog fakulteta) ili ad hoc odabrane grupe (npr. istovrsnih katedara unutar raznih univerziteta). Rezultati se predstavljaju u vidu dinamičkih tabela.

Pored interindividualnog, program omogućuje i intraindividualno poređenje, koje pokazuje varijacije u učinku u periodu koji podaci pokrivaju.

EINUS se trenutno koristi samo u istraživačke svrhe. Cilj CEON-a je da se EINUS uvede u praksu, kako bi poslužio kao sistem za podršku odlučivanju o finansiranju projekata, časopisa i skupova, kao i odlučivanju o promociji nastavnog i istraživačkog osoblja, odabiru eksperata i alokaciji rukovodećih uloga. Cilj je, takođe, da se EINUS-ov izveštaj o časopisima u većoj meri koristi za unapređenje uređivačke politike i kvaliteta domaćih časopisa, a podaci o domaćoj citiranosti međunarodnih časopisa za optimizaciju pretplate časopisa, elektronskih servisa i naučnih baza punog teksta.

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo