objavljeno u:
Psihologija, 2005, 38 (3) 345-360
https://doi.org/10.2298/PSI0503345S

Društvene nauke u Srbiji, s Momirovićem i bez njega: jedan bibliometrijski portret 

Pero Šipka

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Beograd,
Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju, Novi Sad

Sažetak: S osloncem na jednu domaću (SocioFakt) i jednu međunarodnu bazu podataka (SSCI) ispitan je naučni učinak Konstantina Momirovića (1932-2004), istaknutog srpskog psihologa i statističara. Njegova produktivnost opisana je brojem radova objavljenih u različitim domaćim časopisima, a istraživačka interesovanja na osnovu frekvencijske analize ključnih reči, termina izolovanih iz sažetaka i popisa međunarodnih autora koje je citirao. Da bi se ispitala njegova uticajnost u pojedinim užim naučnim oblastima, Momirovićevi citati i heterocitati ukršteni su s citirajućim disciplinarnim časopisima. Najzad, izradom dve kocitatne mape domaćih časopisa, jedne s njegovim radovima i citatima i druge bez njih, testiran je latentni uticaj njegovog doprinosa na strukturu društvenih nauka u zemlji. Rezultati pokazuju izuzetan Momirovićev učinak i supstancijalan uticaj na strukturu društvenih činjeničkih nauka u nas, naročito uticaj na položaj psihologije kao discipline. Oni, takođe, pokazuju da je taj učinak specifičan i da nalažu oprez u tretmanu vođa tzv. skrivenih škola u praktičnoj evaluaciji. Uzgred je otkrivena i intelektualnu bliskost Momirovića Hansu Eysencku, što predstavlja skriveni nalaz koji je bilo mogućno potkrepiti opisima njihovih ličnosti i nekim detaljima iz njihovih biografija.

Ključne reči: istraživački učinak, citatna analiza, kocitana analiza časopisa, Konstantin Momirović

Puni tekst

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo