Published in:
I Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 15-16.2.1995, Beograd, Institut ta psihologiju i LEP, Beograd, Knjiga rezimea, str. 12 

Scientometric analysis of the psychological scientific periodicals in Yugoslavia: The final balance sheet

Pero Šipka

Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju

Sažetak: U okviru projekta dugoročnog praćenja domaćeg psihološkog izdavaštva, analizirani su bibliografski podaci o naučnim radovima, objavljenim u jugoslovenskim časopisima u periodu od 1981. do 1990. godine. Analizom su obuhvaćeni samo časopisi koji se bezbedno mogu klasifikovati kao istovremeno naučni i psihološki: "Revija za psihologiju", "Psihologija", "Primenjena psihologija" i "Anthropos".
U ovom radu saopštavaju se rezultati deskriptivne (frekvencijske) analize prikupljenih podataka. Izračunati su i komparativno analizirani brojni indeksi međusobnog uticaja časopisa i republičkih centara, kao i produktivnosti i citiranosti autora i institucija. Posebno su analizirane tzv. citatne navike autora.

Address

trnska2

Trnska 3, Belgrade, Serbia

Contact

+381 11 406 11 65
+381 11 406 11 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours

Monday - Friday:
From 8.30 to 17.00
VAT No.: 100136238
Institution ID: 17355830

Partners

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo