II naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, usmeno saopštenje

Funkcionalnost citiranja u jugoslovenskoj psihološkoj periodici

Pero Šipka

Filozofski fakultet u Novom Sadu,
Odsek za psihologiju

Sažetak: Uporedno su analizirani kvantitativni aspekti citiranja u domaćim i međunarodnim psihološkim časopisima. Pored tradicionalnih pokazatelja te vrste (broj i starost referenci, status i tip izvora i sl.) utvrđena je incidencija i koincidencija navođenja u pojedinim odeljcima radova. Proporcija koincidiranja upotrebljena je kao indikator funkcionalnosti citiranja, a time i metodološke valjanosti (integrisanosti) rada. Rezultati pokazuju znatne razlike između dva analizirana uzorka, otrivajući ozbiljne manjkavosti domaćih radova.

Address

trnska2

Trnska 3, Belgrade, Serbia

Contact

+381 11 406 11 65
+381 11 406 11 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours

Monday - Friday:
From 8.30 to 17.00
VAT No.: 100136238
Institution ID: 17355830

Partners

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo