O bibliometrijskoj obradi

Šipka Pero (2016) Deset godina naglog rasta srpske naučne produkcije: Ali šta je sa njenim kvalitetom? U:  A. Kostić (Ur.) Nauka: stanje, strategija, perspektive (str. 33-62). Beograd: SANU.

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (2016) Internacionalizacija i evaluacija kao izazovi srpske humanistike. U  A. Kostić (Ur.) Nauka: stanje, strategija, perspektive (str. 309-329). Beograd: SANU

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (2014) Metodi vrednovanja naučnih časopisa - upotreba i zloupotreba, U: Vučković-Dekić Ljiljana (Ur.), Vrednovanje nauke i naučnika, Monografije naučnih skupova AMN SLD, vol. 5, br. 1, str. 9-30, Kragujevac: Fakultet medicinskih nauka i Beograd: Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

sažetakpuni tekst

Pajić Dejan, Jevremov Tanja (2014) Globally national - locally international: Bibliometric analysis of a SEE psychology journal, Psihologija, vol. 47, br. 2, str. 263–277.

sažetak (engleski)puni tekst (engleski)

Šipka Pero (2013) Bibliometric quality of Serbian journals 2002-2011: More than just a dress for success, U: P. Šipka (Ur.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Beograd, Srbija, 18-19. maj 2012, str. 161-166, Beograd: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

prezentacija (engleski)puni tekst (engleski)

Jevremov Tanja, Pajić Dejan, Sotirović Miša i Šipka Pero (2013) Maps of science based on keywords of articles' antecedences, presences, and consequences: An application of CEON/CEES model of multi-perspective description of articles, U: P. Šipka (Ur.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Beograd, Srbija, 18-19. maj 2012, str. 61-73, Beograd: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

sažetak (engleski)prezentacija (engleski)puni tekst (engleski)

Pajić Dejan (2013) Journal classifications based on citation data: The comparison and suitability of three distance measures, In: P. Šipka (Ed.), Journal Publishing in Developing, Transition and Emerging Countries: Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012, Beograd, Srbija, 18-19. maj 2012, str. 25-35, Beograd: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci

sažetak (engleski)prezentacija (engleski)puni tekst (engleski)

Šipka Pero (2012) Detekcija plagijarizma u naučnim radovima s osloncem na računar - od jednojezičkih ka višejezičkim alatima, Dan jezičkih tehnologija, Beograd, oktobar 2012.

prezentacija

Batić Sanja (2011) Plagijarizam kao vid devijantnog ponašanja u naučnoistraživačkom radu, Bezbednost, Beograd, vol. 53 br. 2, str. 115-133

sažetakpuni tekst

Batić Sanja (2010) Modaliteti i korelati plagijarizma u srpskoj periodici, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, neobjavljena magistarska teza

 

Šipka Pero (2010) Vruća retorika i hladna realnost - prilog proveri opšte sociometrijsko-scijentometrijske hipoteze, Sociološki pregled, vol. 44, br. 2, str. 283-308

sažetakpuni tekst

Jevremov Tanja (2009) Informatička vrednost autorskih ključnih reči u člancima predstavljenim u Srpskom citatnom indeksu, Zbornik radova SNTPI '09 Sistem naučno-tehničkih i poslovnih informacija, 19-20. jun, Beograd, str. 91-94

sažetakprezentacijapuni tekst

Jevremov Tanja (2009) Promene istraživačkih interesovanja domaćih psihologa opisane multivarijatnom analizom deskriptora publikovanih radova. U: XV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Knjiga rezimea (str. 86-87). Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.

 

Jevremov Tanja (2008) Položaj ličnosti na mapi psihologije opisanoj na osnovu koincidencije ključnih reči u naučnim člancima. Magistarski rad, Filozofski fakultet, Novi Sad.

puni tekst

Jevremov Tanja, Pajić Dejan i Šipka Pero (2007) Struktura psihologije ličnosti zasnovana na kocitatnoj analizi istaknutih autora. Psihologija, vol. 40, br. 2, str. 329-343.

sažetakpuni tekst

Jevremov Tanja i Pajić Dejan (2007) Oblasti psiholoških istraživanja u Srbiji opisane na osnovu koincidencije deskriptora naučnih radova. U: XIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea (str. 70-71). Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju.

 

Kosanović Biljana (2005) Normiranje citata, Radionica o citatnim indeksima otvorenog pristupa, Beograd, 10-11. novembar 2005

prezentacija (engleski)

Pajić Dejan (2005) Scriptor: alatka za raščlanjivanje bibliografskih informacija, Radionica o citatnim indeksima otvorenog pristupa, Beograd, 10-11. novembar 2005

prezentacija (engleski)

Pajić Dejan, Šipka Pero i Kosanović Biljana (2002) Scriptor: program za raščlanjivanje bibliografskih informacija, Infoteka, vol. 3, br. 1-2, str. 13-21

sažetakpuni tekst

Pajić Dejan, Šipka Pero i Kosanović Biljana (2001) Scriptor: program za raščlanjivanje bibliografskih informacija, Skupština Zajednice univerzitetskih biblioteka, Beograd, usmeno saopštenje

 

Šipka Pero i Kosanović Biljana (1995) Automatsko korigovanje grešaka nastalih optičkim čitanjem srpskog teksta, Naučno-tehnički pregled, vol. 45, str. 6-7

sažetakpuni tekst

Šipka Pero i Kosanović Biljana (1994) Automatsko korigovanje grešaka nastalih optičkim čitanjem srpskog teksta, Ćirilica i informacione tehnologije, naučni skup, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, usmeno saopštenje

sažetak

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo