O SocioFaktu

Pajić Dejan (2003) SocioFakt online kao otvoreni arhiv / SocioFakt online as open-archive, Open Access to the Archives of Research and Professional papers: From an Idea to Implementation - The International OA Workshop, Belgrade, November 24th , 2003 (invited plenary report)

prezentacija

Šipka Pero (1998) Eysenckov doprinos psihologiji iz (auto)biografske perspektive, Psihologija, vol. 31, br. 3, str. 303-316

sažetakpuni tekst

Kosanović Biljana i Šipka Pero (1996) SocioFakt - Jugoslovenska baza za društvene činjeničke nauke, u: Kostić P. (ur.) Merenje u psihologiji, IKSI i Centar za primenjenu psihologiju, 2, str. 85-95

sažetakpuni tekst

Kosanović Biljana i Šipka Pero (1996) Razvoj bibliografskih baza podataka za nacionalne potrebe: iskustva sa SocioFaktom, Zbornik radova, VI naučni skup o sistemu naučnih i tehnoloških informacija, Kotor, str. 110-2

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (1995) Istraživanje jugoslovenske psihologije kao periferne nauke: značaj, teorijski okvir i metodi, u: Đurić Đ. (ur.) Ličnost u višekulturnom društvu, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2, str. 258-266

sažetak

Kosanović Biljana i Šipka Pero (1995) Role of local databases for a peripheral discipline in a peripheral country: trials with SocioFakt, International Conference on Psychology in a Changing Europe, Book of abstracts, pp. 30, BEEPG, Banska Bistrica

sažetak (na engleskom)

Šipka Pero (2007) Srpska psihologija iz bibliometrijske perspektive: vide li se neki putokazi? Stručno-naučni skup «Sabor psihologa Srbije», Lepenski vir, 23-26 maj (plenarno predavanje po pozivu)

 

Lazić Uroš (2006) Struktura odnosa među pripadnicima društveno-naučne elite u Srbiji u bibliometrijskom prostoru: Analiza socijalnih mreža , Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, diplomski rad

 

Šipka Pero (2005) Društvene nauke u Srbiji, s Momirovićem i bez njega: jedan bibliometrijski portret, Psihologija, vol. 38, br. 3, str. 345-360

sažetakpuni tekst

Milin Petar (2001) Bibliometrijski opis položaja jugoslovenske psihologije kao naučne discipline, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, magistarski rad

 

Tomašević Anđelka (2000), Eminentnost autora u psihologiji ličnosti i njihova uticajnost, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, diplomski rad

 

Božić Mirjana (2000) Međupolne razlike u naučnom učinku domaćih autora u oblasti društvenih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, diplomski rad

 

Milin Petar (1999) Dve mape časopisa Psihologija: opisivanje strukture bibliometrijskim postupkom, Psihologija, vol. 32, br. 1-2, str. 17-32

sažetakpuni tekst

Janičić Bojan (1998) Poreklo citiranih izvora u jugoslovenskim psihološkim časopisima, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, diplomski rad

 

Kolundžija-Segedi Tatjana (1998) Citatne navike domaćih autora iz oblasti psihologije, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, diplomski rad

 

Šipka Pero (1998) Eysenckov doprinos meren bibliometrijski, Psihologija, 3, str. 271-286

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (1996) Procena "očigledne valjanosti" naučnih radova iz oblasti psihologije na osnovu navoda u tekstu, Psihologija 4, str. 417-428

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (1996) Funkcionalnost citiranja u jugoslovenskoj psihološkoj periodici, II naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, usmeno saopštenje

sažetak

Šipka Pero (1996) Inostrana citiranost psihologa prethodne Jugoslavije, u: Kostić P. (ur.) Merenje u psihologiji, 2, IKSI i Centar za primenjenu psihologiju, str. 169-179

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (1996) Citiranost inostranih autora u psihološkoj periodici prethodne Jugoslavije, Časopis za KPISP, 1-2, str. 84-101

sažetakpuni tekst

Milin Petar i Šipka Pero (1996) Citiranost stranih i domaćih časopisa u jugoslovenskoj psihološkoj periodici, II naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, usmeno saopštenje

sažetak

Šipka Pero (1995) Citatna analiza jugoslovenske psihološke periodike 1981-1990: Odnosi među pokazateljima individualne citiranosti, Psihologija, 1-2, str. 195-205

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (1995) Citatna analiza jugoslovenske psihološke periodike 1981-1990: Uticajnost i međusobno uvažavanje katedara za psihologiju, u: Momirović K. (ur.) Merenje u psihologiji, IKSI i SDPS, Beograd, 1, str. 175-186

sažetakpuni tekst

Šipka Pero (1995) Citatna analiza psihologije u prethodnoj Jugoslaviji: uticajnost stranih autora i međunarodnih časopisa, International Conference on Psychology in a Changing Europe: Book of abstracts, p. 38, BEEPG, Banska Bistrica

sažetak

Šipka Pero (1995) Scijentometrijska analiza psihološke naučne periodike U SFRJ: završni bilans, I Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 15-16.2.1995, Beograd, Institut ta psihologiju i LEP, Beograd, Knjiga rezimea, str. 12

sažetak

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo