Skupština Zajednice univerzitetskih biblioteka, Beograd, usmeno saopštenje

EINUS- jedan model upotrebe bibliografskih informacija za vrednovanje naučnog učinka

Pero Šipka

Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju

Sažetak: Opisuje se statistički model korišćenja podataka sadržanih u bibliografskoj bazi SocioFakt za vrednovanje domaćih naučnih subjekata. Kao polazna osnova za koncipiranje modela poslužili su opšteprihvaćeni bibliometrijski pokazatelji koje nude citatna izdanja ISI, Philadelphia, USA (SCI, SSCI, A&HCI) i koji omogućuju vrednovanje (1) pojedinaca, (2) institucija i (3) časopisa. Te mogućnosti proširene su da obuhvate i vrednovanje (4) istraživačkih timova, odnosno projekata, (5) izdavačkih ustanova i (6) naučnih skupova, što domaće potrebe nalažu a SocioFakt podržava.

Za svaki od entiteta evaluacije razvijen je veći broj (5 do 10) relativno nezavisnih statističkih pokazatelja tipa produktivnosti i citiranosti/uticajnosti. Vrednovanje ima oblik relativnog poređenja. Formiraju se rang-liste apsolutnog učinka tzv. prirodnih referentnih grupa (npr. svih fakulteta unutar jednog univerziteta) ili ad hoc referentnih grupa (npr. istovrsnih katedara unutar raznih univerziteta u zemlji). Pored interindividualnog, model predviđa i intraindividualno poređenje, tj. omogućuje praćenje varijacija u učinku u periodu 1991-2000. g. koji SocioFakt obuhvata.

Rezultati se koriste u istraživačkom radu, ali su prvenstveno namenjeni institucijama koje finansiraju istraživačku delatnost, kao sistem za podršku odlučivanja o finansiranju projekata, časopisa i skupova, kao i odlučivanja o promociji kadra (izboru u zvanja, alokaciji rukovodećih uloga), pretplati na strane časopise, efikasnosti uređivačke politike i sl. Sistem je računarski podržan, a njegova radna verzija nudi se pod nazivom Elektronski izveštaj o naučnom učinku u Srbiji (EINUS).

Address

trnska2

Trnska 3, Belgrade, Serbia

Contact

+381 11 406 11 65
+381 11 406 11 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours

Monday - Friday:
From 8.30 to 17.00
VAT No.: 100136238
Institution ID: 17355830

Partners

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo