Scijentometrijski pokazatelji

Cilj

Opšti cilj ovog dugoročnog projekta je da se ispita operabilnost pokazatelja koje preporučuje savremena scijentometrijska literatura i kakvi se koriste u naučno razvijenim zemljama na realnim bibliometrijskim podacima o učinku domaćih naučnih subjekata. Cilj je posebno preispitati:

 • odnos između citiranosti i produktivnosti;
 • odnos između međunarodnog i lokalnog istraživačkog učinka;
 • upotrebljivost citiranosti kao merila za izražavanje individualnog i institucionalnog učinka;
 • prikladnost mera frakcione i otežane (ponderisane) uticajnosti;
 • prikladnost različitih formula za računanje doprinosa u višeautorskim publikacijama;
 • različite tehnike za računanje tzv. impakt faktora domaćih časopisa;
 • upotrebu tzv. impakt faktora za otežavanje pokazatelja produktivnosti; i
 • odnos između mera citiranosti i distribucija učestalosti navoda u tekstu članaka.

Cilj je da se istovremeno prepoznaju pokazatelji prikladni za vrednovanje učinka domaćih naučnih entiteta: pojedinaca, institucija, časopisa, timova-projekata, izdavača naučne literature i naučnih skupova. U vezi s tim cilj je posebno:

 • ispitati mogućnost upotrebe korisničke statistike o pristupanju elektronskim izvorima naučne literature za vrednovanje institucionalnog učinka;
 • ispitati opravdanost upotrebe evidencije o monografijama u javnim online katalozima za merenje produktivnosti;
 • izolovati činioce koji, kao moderator varijable, učestvuju u merama naučnog učinka i ispitati mogućnosti njihove kontrole. U okviru toga posebno posmatrati i sistematski pratiti efekte:
  • publicističkih orijentacija, lokalne spram međunarodne, na ukupni učinak;
  • vidljivosti i dostupnosti domaćih časopisa na njihovu uticajnost i međunarodni učinak domaćih autora i institucija;
  • otvorenog pristupa na uticajnost i ekonomski položaj časopisa;
  • preovlađujućih publicističkih navika unutar pojedinih disciplina na bibliometrijske pokazatelje učinka; i
  • uticaj važećih propisa o vrednovanju i promociji istraživačkog osoblja na publicističko ponašanje i naučni učinak.
Rezultati

Glavni objavljeni rezultati ostvareni do sada u okviru projekta dostupni su na Publikacije - Radovi – O scijentometrijskim pokazateljima. Najvažniji nalazi su ugrađeni u CEON aplikacije:

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo