Budžet SCIndeksa za 2011. godinu odobren, ali u obimu nedovoljnom za održavanje i dalji razvoj sistema

MNTR je odobrilo budžet za održavanje SCIndeksa tokom 2011. godine i pripremu Bibliometrijskog izveštaja o časopisima za 2011. godinu. Odluci je prethodila rasprava o finansiranju SCIndeksa između nadležnih u MNTR i predstavnika CEON-a, održana 28. decembra 2010. godine. U raspravi je na predlog CEON-a učestvovao i Upravnik Narodne biblioteke Srbije.

Odobreni budžet SCIndeksa znatno je niži od CEON-ovog predračuna na osnovu studije "Analiza finansijske održivosti SCIndeksa", koja je prethodno izrađena u CEON-u i dostavljena MNTR da bi poslužila kao osnova za odlučivanje. U studiji je pokazano:

 • da je predračun SCIndeksa višestruko manji od predračuna jedina tri poznata inostrana servisa koja imaju sličnu namenu ali manji broj funkcionalnosti i niže očekivane troškove održavanja;
 • da je realni obim podrške SCIndeksu u izrazitom padu i da je (u odnosu na 2008. godinu) taj pad 2009. godine iznosio 15%, a 2010. godine čak 29%;
 • da je obim poslova na održavanju SCIndeksa u istom tom periodu rastao po stopi većoj od 15% godišnje, što je posledica povećanja broja članaka i naročito povećanja broja referenci;
 • da postoji potreba za daljim povećanjem obima posla, pošto raste broj novopokrenutih časopisa koji zadovoljavaju odredbe Akta o uređivanju i pošto postoje opravdani zahtevi da se svim časopisima obezbedi indeksiranje na nivou punog teksta članaka, kako bi im se obezbedio ravnopravan položaj u sistemu vrednovanja koji favorizuje dostupnost časopisa;
 • da sredstva u odobravanom iznosu nisu bila dovoljna ne samo za dalji razvoj, već ni za održavanje SCIndeksa u sadašnjem obliku i obimu; i
 • da sredstva u odobravanom iznosu nisu bila dovoljna za pokrivanje troškova Narodne biblioteke Srbije na održavanju i zanavljanju računarskih resursa neophodnih za dnevnu (365 x 24 x 7) eksploataciju SCIndeksa.

Ministarstvu je obnovljen zahtev CEON-a da se finansiranje SCIndeksa odvija u okviru procedure za raspisivanje međunarodnog tendera. Upravni odbor CEON-a ostaje pri stavu da je to jedini način da se MNTR uveri u realnu tržišnu vrednost servisa te vrste. Istovremeno, to je jedini način da se preduprede moguće bojazni u javnosti da je sadašnja procedura opterećena konfliktom interesa osoba uključenih u postupak finansiranja.

Pošto je, s pozivom na nestašicu sredstava, realni budžet SCIndeksa za 2011. godinu smanjen umesto da bude povećan i pošto nisu odobrena tražena dopunska sredstva za uvođenje savremenih servisa za unapređenje kvaliteta časopisa, Upravni odbor CEON-a je odlučio:

 • da se ne dopusti da zbog nestašice sredstava bude ugrožen kvalitet SCIndeks-a, a posebno pouzdanost pokazatelja u Bibliometrijskom izveštaju o časopisima;
 • da se uloži napor kako bi se uključivanjem dopunskih finansijera, odnosno sponzora eventualno obezbedila sredstva dovoljna za održavanje SCIndeksa;
 • da se zainteresovanim izdavačima, spremnim da snose manipulativne troškove, obezbedi pretraga i dostuponost punog teksta njihovih časopisa; i
 • da se zainteresovanim izdavačima organizuje i tehnološki podrži upotreba servisa za onlajn uređivanje časopisa (eUr), opremanje radova za unakrsno referisanje (DOI/CrossRef) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck) na osnovu objedinjene pretplate na te servise.

Pošto je podrška Ministarstva izdavanju časopisa tokom poslednjih godina takođe realno smanjena Upravni odbor CEON-a je istovremeno odlučio:

 • da se obrati izdavačima časopisa s preporukom da napuste klasičnu štampu i nastave da izlaze isključivo u elektronskom obliku i tako ostvare uštede;
 • da im preporuči alternativni model finasiranja (tzv. zlatni otvoreni pristup) koji podrazumeva naplatu (dela) troškova od autora ili njihovih afilijativnih institucija i tako obezbede sredstva za dalje unapređivanje kvaliteta; i
 • da u okviru posebnog programa tehnološki podrži izdavače časopisa u tom nastojanju. 

   

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

DOAJ logo
COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo