Raspisan poziv za pretplatu na servis SCIndeks e-Ur namenjen onlajn uređivanju časopisa

Poziv na pretplatu servisa SCIndeks e-Ur

CEON raspisuje poziv za pretplatu na servis SCIndeks e-Ur, pripremljen za potrebe uređivanja domaćih naučnih časopisa. Ovim pozivom izdavačima i uredništvima domaćih časopisa se nudi jedan oblik partnerstva, zasnovan na deobi troškova razvoja i zajedničke pretplate na međunarodne servise po privilegovanim cenama.

Motivi

Ovaj poziv je motivisan:

 • idejama iz programa CEON-a pod nazivom Međunarodna promocija domaćih časopisa najvišeg kvaliteta,
 • izuzetnim rezultatima najboljih domaćih časopisa zasnovanim na tom i drugim programima koje realizuje CEON, a finansira nadležno ministarstvo,
 • saznanju da domaći časopisi ne uspevaju da obezbede savremene uslove za svoj rad, prvenstveno podršku za onlajn uređivanje,
 • rezultatima koji pokazuju da domaći časopisi ne uspevaju da obezbede kontrolu kvaliteta, prvenstveno zaštitu od narastajućeg plagijarizma,
 • sve većim teškoćama u finansiranju naših osnovnih servisa (SCIndeks i BIČ) i
 • neuspehom naših nastojanja da se tehnička podrška časopisima finansira objedinjeno, iz budžeta nadležnog ministarstva.
Platforma 

e-Ur  je:

 • zasnovan na Open Journal Systems (OJS), platformi otvorenog koda, razvijenoj u okviru Public Knowledge Project (PKP) koja se masovno koristi u svetu,
 • prilagođen za potrebe domaćih korisnika,
 • ojačan servisima namenjenima kontroli kvaliteta radova,
 • testiran na dva časopisa u trajanju od dve godine i
 • obuhvata dopunske inovativne servise koji se ubrzano razvijaju.
Funkcionalnosti

Aktuelna verzija e-Ur-a omogućava:

 • onlajn prijavu radova i praćenje procesa odlučivanja po prijavi,
 • onlajn komunikaciju između urednika, članova uredništa, autora i recenzenata,
 • naplatu troškova publikovanja autorima i/ili njihovim afilijativnim institucijama ("zlatni otvoreni pristup"),
 • pretplatu na časopise i koji nisu u režimu otvorenog pristupa,
 • opciono publikovanje elektronskog izdanja časopisa,
 • automatski transfer metapodataka u SCIndeks i druge baze koje podržavaju međunarodne protokole za prenos podataka,
 • dostupnost i pretraživost punog teksta radova u SCIndeksu, uključujući i časopise kojima to nadležno ministarstvo nije obezbedilo,
 • CrossRef: dodelu numeričkog identifikatora (DOI) kojim se obezbeđuje veća vidljivost i dostupnost radova objavljenih u časopisu,
 • CrossCheck: proveru originalnosti prispelih radova, radi sprečavanja publikovanja plagijata i duplikata i
 • KWASS : automatsko ekstrahovanje ključnih reči iz disciplinarnih tezaurusa/rečnika po izboru, kao i njihovo uređivanje.
Demo vezija:
 • je dostupna tokom čitavog perioda trajanja ovog poziva,
 • uz upotrebu privremenog naloga koji je obezbeđen svim SCIndeks časopisima i
 • koristi se s osloncem na kontekst-senzitivnu Pomoć obezbeđenu na engleskom i srpskom jeziku.
Uslovi

Da bi koristio sistem e-Ur časopis:

 • mora biti indeksiran u SCIndeksu ili je zadovoljo uslove za indeksiranje, tj. zahteve tzv. skrininga,
 • mora da se obaveže, u okviru posebnog ugovora-licence, da će pravilno koristiti servise namenjene kontroli kvaliteta: CrossRef, CrossCheck i KWASS.
Prijava:

Upitnik za prijavu:

 • je instaliran na web-u, a pristupa mu se posredstvom linka koji je već poslat svim SCIndeks časopisima,
 • može se, ako nije već obezbeđen, dobiti naknadno, na zahtev upućen na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,
 • obuhvata i pitanja koja se tiču zahteva za podsticajna sredstva.
Participacija:

Naknada za jednogodišnju pretplatu:

 • zavisi od broja radova, porekla autora, jezika radova, modela publikovanja, modela finansiranja, osobina citiranih referenci, itd.,
 • određuje se prilikom izrade profakture, na osnovu podataka koje pretplatnik prijavi, kao i podataka o časopisu u posedu CEON-a,
 • umanjuje se za podsticaj ostvaren na bazi prelaska na sistem naplate troškova publikovanja ("zlatni otvoreni pristup"),
 • izračunljiva je orijentaciono, pomoću kalkulatora dostupnog ovde,
 • obuhvata program jednodnevne obuke za korišćenje e-Ur-a za dve osobe iz istog uredništva,
 • obuhvata korišćenje e-mail tehničke podrške,
 • ne obuhvata troškove in-servisa za upotrebu telefonske linije u toku tehničke podrške.
Podsticaji:
 • za prelazak na sistem naplate troškova publikovanja ("zlatni otvoreni pristup"): 25% od ukupne cene,
 • za već obezbeđenu pretplatu DOI: 5% od ukupne cene,
 • za uključivanje u SEERQC: 20% od cene pretplate na taj servis,
 • za punu ažurnost i samostalnost u korišćenju servisa: 10% od pretplatne cene za narednu godinu.
Rokovi:
 • poziv za rane prijave po povlašćenim cenama važi do 15. septembra,
 • radionice za obuku održaće se 19. i 26. septembra,
 • početak rada SEERQC predviđen je za 1. decembar 2011. godine.

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

DOAJ logo
COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo