Objavljeno u: Šipka, P. (2012). Legitimacy of citations in predatory publishing: The case of proliferation of papers by Serbian authors in two Bosnian WoS‐indexed journals. CEES Occasional Paper Series, No. 2012‐12‐2. ISBN 978‐86‐89475‐00‐5

Legitimnost citata u predatorskom izdvaštvu: slučaj proliferacije radova srpskih autora u dva bosanska časopisa indeksirana u WoS

Pero Šipka

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON/CEES) Beograd

Rezime: Ovaj rad sadrži rezultate ad hoc akcionog istraživanja sprovedenog u okviru šireg CEON-ovog projekta o pojavama nedoličnog publicističkog ponašanja u časopisima iz jugoistočne Evrope. Njegova svrha je da se što pre ukaže na jedan slučaj nedoličnog ponašanja alarmantnih razmera koji praktikuju dva bosanska WoS/JCR časopisa uz značajno učešće velike grupe autora iz Srbije koji intenzivno i sve više objavljuju u ta dva časopisa. Poređenjem dvaju časopisa sa druga dva časopisa iz iste zemlje, koja su takođe indeksirana u WoS/JCR, utvrđeno je sledeće:

 • dva časopisa, HealthMed i TTEM, izdaje organizacija (DRUNPP) nejasnog identiteta, niske transparentnosti i upitnog vođenja;
 • opšti profil ovih časopisa pokazuje tipičan "predatorski" model ponašanja koji karakteriše raskorak između iznosa koji se naplaćuje autorima na ime publicističkih troškova i ulaganja u kvalitet časopisa;
 • dva časopisa su bibliometrijski izolovana, tj. ne citiraju ih kvalitetni časopisi uključujući dva kontrolna, a ni bosanski časopisi iste tematske orijentacije koji nisu indeksirani u WoS;
 • relativno visok faktor uticajnosti (impakta) dva časopisa potiče isključivo od autocitata, citata iz njihove međusobne razmene, kao i citata dodeljenih od strane srpskih autora;
 • veliki broj tih citata je nelegitiman, bilo neopravdan, bilo fabrikovan;
 • postoje dokazi da su uredništva oba časopisa neposredno učestvovala u prekršajima; neki od takvih prekršaja, npr. dodavanje referenci u kojima se citira svoj ili drugi časopis DRUNPP-a, a da o tome autori nisu ni obaveštavani su, prema našim saznanjima, bez presedana u međunarodnom akademskom izdavaštvu;
 • postoje jasne indicije voljne involviranosti autora koji potiču iz nekoliko srpskih institucija, što ih čini članovima "citatnog kartela";
 • s obzirom na dobit koju srpski istraživači ostvaruju objavljivanjem u WoS časopisima, ovi autori, zajedno sa urednicima DRUNPP časopisa, moraju se označiti kao "članovi udruženog neetičkog poduhvata";
 • prekogranično prelivanje prakse fabrikovanja citata već je počelo da se odvija u Srbiji, gde su dva autora, od kojih je jedan istaknuti član DRUNPP grupe, osnovala časopise istog profila i započela istu vrstu zloupotrebe.

Rezultati pozivaju na hitnu međunarodnu akciju svih uključenih aktera. Relevantne institucije i pojedinci su u poziciji da takvoj akciji daju svoj udeo:

 1. Ministarstvo Vlade Srbije nadležno za nauku, u svojstvu finansirajuće i regulatorne institucije, kao i Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj, trebalo bi da preduzmu sve da se dva DRUNPP časopisa uklone sa liste međunarodnih publikacija, da radovi objavljeni u ta dva časopisa u bilo kom trenutku u prošlosti ne budu priznati kao takvi i da autori koji su u velikoj meri uključeni u nedolično ponašanje snose etičke posledice.
 2. Izdavač WoS i JCR trebalo bi da razmotri povlačenje DRUNPP časopisa sa svojih lista, na osnovu zaključaka ove studije, kao i na osnovu prikupljenih osnovnih informacija na kojima se ti zaključci temelje, a koji čine sastavni deo ove studije.
 3. Autori koji su objavili validne članke u DRUNPP časopisima, a nisu se služili neetičkim sredstvima, trebalo bi da povuku svoje radove.
 4. Institucije u kojima su zaposleni odgovorni urednici DRUNPP časopisa trebalo bi da razmotre odgovarajuće mere protiv svog osoblja. Urednici su očigledno najodgovorniji, kako za smišljanje tehnologije manipulacije, tako i za stvaranje sociokognitivnog okvira za realizaciju čitavog projekta.
 5. Komisija za etiku publikovanja (COPE), kao međunarodna organizacije koja štiti javni interes u ovoj oblasti, treba da ispita slučaj i preduzme odgovarajuće preporuke.

U nameri da potpomogne predložene akcije, CEON/CEES je pripremio bazu podataka i veb aplikaciju koja sadrži kritične podatke prikupljene u okviru ove studije, uključujući i dokaze o citatima suspektnim na nelegitimnost kao i radovima suspektnim na plagijarizam. Aplikacija je dostupna na http://data-scindeks.ceon.rs/. Relevantnim institucijama već su dostavljeni akreditivi za pristup aplikaciji, proveru integriteta podataka, kao i proveru valjanosti datih analitičkih procena, kako bi se na taj način uverili u osnovanost zaključaka iz ove studije. Pretpostavljamo da je time ispunjen neophodan i dovoljan uslov za njihove konačne odluke o mogućim intervencijama.

Ova studija nije podržana od strane bilo koje organizacije i nije opterećena sukobom interesa.

puni tekst (Engleski)

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

DOAJ logo
COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo