Suzbijanje plagijarizma i drugih oblika nečasnog publikovanja

Svrha

U okviru ovog programa proučavamo različite oblike nedoličnog publicističkog ponašanja i pratimo njihovu učestalost u časopisima koji se objavljuju u regionu jugoistočne Evrope. Za detekciju plagijarizma koristimo profesionalne sisteme namenjene isključivo proveri naučnih radova (iThenticate), a za verifikaciju alate iz sopstvenog razvoja (Verifier). Registrujemo i slučajve fabrikovanja i falsifikovanja radova i preduzimamo mere na koje nas obavezuje članstvo u Komitetu za etiku publikovanja (COPE). Radimo i na razvoju sopstvenih metoda detekcije nedoličnog ponašanja. Posebno smo usredsređeni na izradu alata za detekciju manipulativnog citiranja,  zasnovanih na analizi teksta i citatnoj analizi. Krajnji cilj ovih nastojanja je zaštita javnog interesa, ali prvenstveno zaštita integriteta časopisa uključenih u naše programe.

Aktivnosti

U okviru ovog programa redovno se sprovode sledeće aktivnosti:

  • Proučavanje publicističkih etičkih standarda, vodiča i procedura.
  • Praćenje tipičnih oblika i slučajeva neetičkog publikovanja u svetu.
  • Učestvovanje u aktivnosti Komiteta za etiku publikovanja (COPE) i ugradnja njegovih preporuka u CEON-ov sistem vrednovanja časopisa.
  • Redovna provera incidencije plagijarizma u svim srpskim naučnim časopisima  i na uzroku časopisa koji se izdaju u regionu jugoistočne Evrope.
  • Akciona istraživanja slučajeva drastičnih povreda etičkih publicističkih normi.
  • Razvoj metoda i alata za otkrivanje plagiranja i manipulacije citatima na osnovu tekstualne i citatne analize.

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo