Objavljeno kao: Šipka P. (2016) Deset godina naglog rasta srpske naučne produkcije: Ali šta je sa njenim kvalitetom? U  A. Kostić (Ur.) Nauka: stanje, strategija, perspektive (str. 33-62). Beograd: SANU. http://doi.org/10.5937/cees-2017-01

Deset godina rasta srpske naučne produkcije: ali šta je sa njenim kvalitetom?

Pero Šipka

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Beograd

Sažetak: Učinak srpske nauke u prethodnih deset godina ocenjen je na osnovu Web of Science, poređenjem s učinkom drugih evropskih zemalja. Oba osnovna bibliometrijska merila učinka, produktivnost i uticajnost, izražena su na više načina, najpre konvencionalno, a zatim i u prečišćenom obliku, oslobođenom primesa koje ugrožavaju njihovu validnost. Tek tada se pokazalo  da je naučna produktivnost Srbije u posmatranom periodu iskazivala stalni porast, ali da on ni izbliza nije toliki, kakvim se predstavlja. Takođe je pokazano da je porast produkcije ostvaren nauštrb kvaliteta. Taj nalaz se čvrsto temelji na jasno utvrđenoj diskrepanci između produktivnosti srpskih istraživača, koja je sasvim zadovoljavajuća, i citiranosti njihovih radova, koja je relativno niska. Objašnjenje za to nađeno je u evaluatorskoj politici ministarstva nadležnog za nauku koja je nepotrebno dugo ohrabrivala objavljivanje u WoS, nezavisno od kvaliteta i legitimiteta objavljivanih radova. Uočen je i pohvalno ocenjen skorašnji zaokret te politike, ali i izneta bojazan da on neće dati rezultate ako ne bude praćen sistematskom kontrolom kvaliteta, koja mora da obuhvati i zaštitu od zloupotreba u izdavaštvu i njihovo sankcionisanje.

Ključne reči: naučni učinak, produktivnost, citiranost, uporedna analiza, Srbija, evropske države

puni tekst

 

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo