Objavljeno kao: Šipka P. (2016) Internacionalizacija i evaluacija kao izazovi srpske humanistike. U  A. Kostić (Ur.) Nauka: stanje, strategija, perspektive (str. 309-329). Beograd: SANU. http://doi.org/10.5937/cees-2017-02

Internacionalizacija i evaluacija kao izazovi srpske humanistike

Pero Šipka

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Beograd

Sažetak: Međunarodni učinak srpske humanistike u desetogodišnjem periodu analiziran je komparativno, u odnosu na druge istraživačke oblasti i druge evropske zemlje. Pokazano je da je taj učinak nizak. Nasuprot tome, broj radova objavljenih u domaćim časopisima je prevelik, a njihova internacionalnost i vidljivost niske. Zaključeno je da je srpska humanistika relativno izolovana i samodovoljna. Sledi da je preorijentacija autora na objavljivanje u prestižnim svetskim časopisima od prvorazrednog nacionalnog interesa. To tim pre što je opšta slika srpske stvaranosti i prošlosti u tim časopisima nepotpuna i neadekvatna, kako je takođe pokazano. Uslov za to je valjana evaluacija istraživača, zasnovana na kategorizaciji časopisa. Raspravljene su inovacije u tom postupku, posebno praksa automatizovanog odlučivanja o vrednosti časopisa s osloncem na tzv. preferencijalne liste. Ocenjeno je da su internacionalizacija i adekvatna evaluacija preveliki izazovi za domaću humanistiku, kakva jeste, i da joj je dopunska podrška države apsolutno neophodna. Sugerisano je da mere te vrste moraju imati formu dopunskih podsticaja autorima i materijalne podrške časopisima, a nikako oblik zaštite i izuzeća, jer bi to vodilo konzervaciji postojećeg stanja.

Ključne reči: humanistika, naučni učinak, evaluacija istraživača, kategorizacija časopisa, preferencijalne liste, Srbija

puni tekst

 

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo