II naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, usmeno saopštenje  

Citation of foreign and domestic journals in the Yugoslav psychological periodicals 

Petar Milin

Filozofski fakultet u Novom Sadu,
Odsek za psihologiju

Pero Šipka

Filozofski fakultet u Novom Sadu,
Odsek za psihologiju

Sažetak: Na korpusima četiri jugoslovenska časopisa koji obuhvataju period od 1981. do 1990. godine analizirana je citiranost periodičnih publikacija. Utvrđena je međusobna citiranost, odnosno uticajnost domaćih psiholoških, kao i citatni doprinos domaćih interdisciplinarnih i nepsiholoških časopisa.

Citiranost stranih časopisa dovedena je vezu sa njihovom međunarodnom uticajnošću i bibliometrijskim podacima o pretplati na te publikacije u jugoslovenskim bibliotekama. Na osnovu dobijenih rezultata izvode se neke hipoteze o sadržaju i mehanizmima transfera saznanja iz tzv. naučne matice na naučnu periferiju.

Address

trnska2

Trnska 3, Belgrade, Serbia

Contact

+381 11 406 11 65
+381 11 406 11 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours

Monday - Friday:
From 8.30 to 17.00
VAT No.: 100136238
Institution ID: 17355830

Partners

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo