X Kongres psihologa SR Jugoslavije, Petrovac, 30. septembar - 3. oktobar 1997. 

BiSA: program za vrednovanje naučnog učinka na osnovu bibliograske baze SocioFakt

Biljana Kosanović

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Sažetak: U radu se demonstrira program za biblometrijsku i scijentometrijsku analizu koji predstavlja modul bibliografske baze SocioFakt, a namenjen je vrednovanju naučnog učinka u domaćim društvenim činjeničkim naukama, uključujući psihologiju. Koristeći informacije sadržane u SocioFaktu BiSA u interaktivnom postupku generiše veći broj relativno nezavisnih pokazatelja produktivnosti i citiranosti autora i ustanova. Korisniku se takođe nudi nekoliko indeksa relevantnih za procenu kvaliteta časopisa referisanih u SocioFaktu. Pored pokazatelja koji se nude u analognom programu ASI koji podržava bibliografske citatne baze SCI i SSCI, u BiSi se nude i pokazatelji zasnovani na rezultatima domaćih istraživanja, a prikladni su za procenu naučnog učinka u malim zemljama i naučno manje razvijenijim sredinama.

Address

trnska2

Trnska 3, Belgrade, Serbia

Contact

+381 11 406 11 65
+381 11 406 11 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours

Monday - Friday:
From 8.30 to 17.00
VAT No.: 100136238
Institution ID: 17355830

Partners

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo