Published in: Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (2007). Bibliometrijska analiza i preliminarna kategorizacija domaćih časopisa: izveštaj Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci, pripremljen za potrebe Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije.

Bibliometrijska analiza i preliminarna kategorizacija domaćih časopisa - izveštaj Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci, pripremljen za potrebe Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

Abstract: Na korpusu koji čine CD izdanja za 2005. godinu ISI citatnih indeksa i 2005. godište izdanja domaćih časopisa utvrđena je njihova uticajnost i bibliometrijski kvalitet. Sačinjen je kumulativni elektronski izveštaj i analiza kretanja pokazatelja u periodu 2002-2005. Elektronski izveštaj dat je na adresi http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/kategorizacija.
Rezultati analize, dati ovde, ukazuju na:

  • porast periodične naučno-publicističke aktivnosti u zemlji
  • porast, a zatim i mali pad citiranosti domaćih časopisa u ISI citatnim indeksima
  • i skromno poboljšanje bibliometrijskog kvaliteta časopisa.

Na osnovu rezultata i ukupnog uvida u ovu oblast tokom realizacije projekta uočeni su neki problemi koji predstavljaju prepreku daljem razvoju domaćeg naučnog izdavaštva. Problemi su evidentirani, a predložene su i mere za njihovo prevazilaženje. Takođe su predloženi kriterijumi odabira časopisa za uključivanje u sistem cross-ref (DOI), kao i popis časopisa koji zadovoljavaju te kriterijume u najvećoj meri.

Full text (in Serbian)

 

Address

trnska2

Trnska 3, Belgrade, Serbia

Contact

+381 11 406 11 65
+381 11 406 11 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours

Monday - Friday:
From 8.30 to 17.00
VAT No.: 100136238
Institution ID: 17355830

Partners

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo