Altmetric.com – 100 naj??? u 2017. godini

Servis Altmetric.com je objavio spisak od sto naučnih radova koji su prema kvantitativnim pokazateljima koje ovaj servis izračunava tokom 2017. godine izazvali najviše pažnje u vestima, na društvenim mrežama, na Vikipediji i u drugim izvorima koje Altmetric.com prati. Na istoj adresi mogu se videti i liste najzapaženijih radova iz prethodnih godina (od 2013).


Već na prvi pogled pada u oči da među najzapaženijim člancima dominiraju oni iz medicinskih nauka, a da radova iz humanističkih nauka ovoga puta nema na listi. Najzastupljeniji su radovi iz časopisa Nature – čak 16. Zanimljivo je i da je malo više od polovine članaka (51) objavljeno u časopisima koji su dostupni isključivo posredstvom pretplate, dok ostatak čine članci u otvorenom pristupu (31) i članci koji se mogu besplatno čitati na sajtu izdavača (18). 

Ubrzo nakon objavljivanja lliste od 100 najzapaženijih članaka, na blogu Scholarly Kitchen pojavio se komentar koji ukazuje na problematične aspekte metodologije koji koristi Altmetric.com, a to su, pre svega, arbitrarno vrednovanje različitih izvora informacija i dominantno oslanjanje na vesti i Twitter i odsustvo informacija iz značajnih izvora koje servis ne može da prati zato što nema pristup njihovim podacima (npr. ResearchGate, LinkedIn).

Na osnovu podataka koje dobija iz različitih izvora koje prati, Altmetric.com generiše zbirni kvantitativni pokazatelj – Altmetric Attention Score. Veća brojna vrednost pokazatelja trebalo bi da ukazuje na veću pažnju koju je određeni sadržaj privukao na internetu, a pominjanje u različitim izvorima različito se vrednuje (npr. pominjanje u vestima nosi 8 bodova, na Vikipediji 3, na Twitteru 1 itd.).

Veoma je značajna i ograničena geografska pokrivenost – Almetric.com pokriva samo vesti na engleskom jeziku. Zbog svega toga, sadržaji koji dolaze iz naučnih zajednica van anglosaksonskog kulturnog kruga imaju daleko manje šanse da postignu visoke vrednosti Altmetric pokazatelja.

To važi i za Srbiju, gde dodatnu prepreku predstavlja i činjenica da se u značajnom broju časopisa člancima ne dodeljuju DOI oznake, zbog čega servisi kao što je Altmetric.com ne mogu da registruju informacije o njima u izvorima koje prate. Ali i za one članke (iz Srbije i drugih sličnih zemalja) koje može da prati, Altmetric.com najčešće ne nalazi nikakve podatke. Kada tih podataka ima, vrednosti pokazatelja izuzetno retko su veće od 10 i najčešće dolaze od citata na Vikipediji. U nizu malih brojki otkrivamo i jednu apsurdnu pojavu: članke koje je neko (možda i sam autor) postavio na Scribd Altmetric.com tretira kao pominjanje u vestima, pa se u sistemu vrednosti ovoga servisa takvi članci „bolje kotiraju“ od onih koje je neko citirao na Vikipediji ili u nekoj javnoj politici.

altmetric news                       altmetric policy

Podatke koje nude Altmetric.com i drugi slični servisi treba uzimati sa rezervom, imajući u vidu i da su metodologija prikupljanja podataka, i struktura pokazatelja koje koriste podložni diskusiji. S druge strane, jasno je da su alati koji pokrivaju polje koje izmiče tradicionalnoj bibliometriji potrebni i može se očekivati da će se oni vremenom menjati i usavršavati. Zadatak je naučne zajednice da se što bolje sa njima upozna i da, kad god je to moguće, svojim komentarima i istraživanjima utiče kako na njihov razvoj tako i na definisanje njihovog mesta u praćenju odjeka naučnog rada u široj zajednici.

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

DOAJ logo
COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo