CEON WoS Impakt Faktor: Novi-stari indikator uticajnosti SCIndeks časopisa neindeksiranih u WoS-u

CEON je u svojim izdanjima SCIndeksa i BIČ-a za 2016. godinu uveo, pored ostalog, i dva nova pokazatelja uticajnosti:  CEON WoS Impakt Faktor Dva i CEON WoS Impakt Faktor Pet [1].  Novi pokazatelji se računaju i iskazuju za sve časopise indeksirane u SCIndeksu. Za časopise koji se indeksiraju u Web of Science (WoS) vrednosti na ovim pokazateljima se preuzimaju iz Journal Citation Reports (JCR). Za preostale se one računaju na osnovu broja citata ostvarenih u Web of Science i broja radova objavljenih u SCIndeks časopisima u prethodnih dve, odnosno pet godina.

ceon wos if 01

CEON WoS Impakt Faktor Dva i Pet računa se po istoj formuli kao i u JCR. Time je obezbeđena njihova puna uporedivost sa „službenim“ impakt faktorom (IF) koji se objavljuje u okviru JCR. Važno je uočiti da to važi samo za onu varijantu JCR IF koji isključuje autocitate (Impact Factor without Journal Self Cites).

Journal Citation Reports


Poznato je da se citati  dodeljeni časopisima registruju u WoS. To jednako važi i za časopise koji nisu indeksirani u toj bazi. Jedina razlika je u tome što se citati ne mogu povezati (linkovati) sa citirajućim radovima (pošto oni u bazi nisu ni dostupni), što inače obezbeđuje veću tačnost u njihovom prebrojavanju. Međutim, kolikogod da su citati dati časopisima izvan WoS-a često netačno navedeni,  prvenstveno zbog grešaka koje čine autori radova pri navođenju naziva časopisa, oni jesu prebrojivi. Štaviše, oni se takođe mogu evidentirati s visokom tačnošću pod uslovom da korisnik poznaje sve varijante naziva časopisa (skraćenu, običajnu, itd.) čiju citiranost utvrđuje.

Osnovna namena novih indikatora je u tome da se časopisima koji imaju aspiracija na prijem u WoS omogući poređenje s časopisima iz njihovih oblasti koji su već indeksirani u toj bazi. Suviše nizak IF u odnosu na najniže rangirane časopise iz određene oblasti trebalo bi da bude dovoljan razlog da uredništvo odloži prijavu dok ne poboljša svoju citiranost u WoS. S druge strane, dovoljno visok IF uspešno su iskoristili neki srpski časopisi kao argument za podršku svojih prijava. Taj argument je umesno iskoristiti i prilikom apliciranja u Scopus ili druge, disciplinarne bibliografske baze. Važna namena CEON WoS IF je i u tome što se on u BIČ-u koristi prilikom razvrstavanja časopisa u kategoriju Časopisa međunarodnog značaja (M24). 

Tako računat IF u literaturi se označava kao „neslužbeni IF", kako bi se istakla razlika u odnosu na „legitimni IF“, odnosno „službeni IF“, koji se objavljuje u Journal Citation Reports [2]. Neslužbeni IF se neopravdano izjednačavaju s „lažnim IF“, koji proizvode sve brojniji lažni evaluatori. Ponekad ih računaju i sama uredništva da bi ih isticala na stranicama svojih časopisa radi sticanja poverenja korisnika, ali se to ne prima sa simpatijama i poverenjem zbog očiglednog konflikta interesa.

To, međutim, nikako ne može da se odnosi na CEON WoS IF, i to iz više razloga:  

  • za razliku od lažnih IF, koji se često generišu netransparentnim postupcima ili prebrojavanjem citata u spornim bazama, npr. Google Scholaru, CEON WoS IF se računa na osnovu podataka iz WoS-a, i to po istoj formuli koja se koristi prilikom izračunavanja „službenog", odnosno WoS/JCR IF;
  • računat je od strane jedne nezavisne evaluativne agencije koju na profesionalnost i nepristrasnost obvezuje članstvo u Komitetu za etiku publikovanja (COPE);
  • izračunate vrednosti se publikuju godišnje i podložne su proveri;
  • za izračunavanje se koristi broj radova (brojilac) utvrđen u jednoj javnoj bazi (SCIndeks) koja koristi istu definiciju citabilnih radova, a broj citata (imenilac) se utvrđuju na istom korpusu citata (WoS);
  • broj citata u WoS se, štaviše, utvrđuje s većom tačnošću nego u JCR, jer se za prebrojavanje koristi opisana procedura, što CEON-u omogućava da prepoznaje i one citate koji su „ispod radara“ analitičara koji pripremaju JCR.

Stoga se CEON WoS IF ističe, ne samo u BIČ-u, već i u SCIndeksu, a časopisima se preporučuje da to isto čine i na svojim stranicama, s tim da u posebnoj napomeni obavezno naglase da je on izračunat od strane CEON-a kao agregatora podataka i ujedno nezavisne evaluativne agencije. Takođe je preporučljivo da se neposredno uz taj podataka štampa i SCIndeks IF, koji se izračunava na osnovu objedinjenih citata ostvarenih u SCIndeksu i WoS-u, pri čemu se citati u WoS-u otežavaju po posebnoj formuli. Isticanje oba pokazatelja predstavlja jednako legitiman vid promocije časopisa.  CEON to, naravno, ne smatra obavezom časopisa.  Sama uredništva su vlasna da procene da li taj način deklarisanja realno doprinosi poboljšanju javne slike o časopisu kakvu žele da ponude korisnicima.

Reference

  1.  CEON/CEES. (2003-2016) Pomoć: Pokazatelji uticajnosti, Bibliometrijski izveštaj o časopisima, bic.ceon.rs [preuzeto 24. janura 2018].
  2.  Dadkhah, M., Borchardt, G., Lagzian, M., & Bianciardi, G. (2017). Academic Journals Plagued by Bogus Impact Factors. Publishing Research Quarterly, 33 (2), pp. 183-187, https://doi.org/10.1007/s12109-017-9509-4

 

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo