Published in: Pero Šipkaet al.  (2011). Stavovi istraživača prema inicijativi CEON-a o uvođenju novih rešenja u tehnologiju vrednovanja. ERD br. 0211/2011

Odnos istraživača prema inicijativi CEON-a za uvođenje nekih novih rešenja u tehnologiju vrednovanja

Abstract: Cilj istraživanja bio je da se ispita prihvaćenost, od strane domaćih istraživača, predloga CEON-a datih u okviru javne inicijative o unapređenju vrednovanja naučnih entiteta u Srbiji. Primenjena je online anonimna anketa. Uzorak su činili registrovani korisnici SCIndeksa sa statusom domaćeg istraživača. Oko 500 istraživača koliko ih se odazvalo pozivu na anketu dobro je odražavalo strukturu istraživačke populacije s obzirom na status/zvanje i disciplinarnu/gransku pripadnost.

Predlozi CEON u celini podržani su u uzorku skoro bezrezervno, uz određene varijacije po arealima. Podrška se može uzeti za dokaz da kvantitativno vrednovanje učinka, zasnovano na bibliometrijskim postupcima odgovara potrebama naše naučne zajednice. Time se ujedno pokazuje da CEON kao akter i promoter takvog vrednovanja, nije u koliziji sa stavovima te zajednice, već eventualno s nekim njenim predstavnicima u telima (MNO) ministarstva nadležnog za nauku.

Među sugestijama koje su istraživači ponudili nezavisno od predloga CEON-a ističu se zahtevi da se produktivnost izražava frakciono, a rezultati vrednovanja učine javno dostupnima. CEON u potpunosti podržava te predloge i poziva Ministarstvo da ih razmotri s punom pažnjom i na odgovarajući način ugradi u sistem vrednovanja.

Rezultati ankete u punom obimu i izvornom obliku ponuđeni su Ministarstvu prosvete i nauke, kao prilog CEON-a naporima da se uvođenjem novih normativnih akata unapredi oblast vrednovanja u nauci.

Full text (in Serbian)

Address

trnska2

Trnska 3, Belgrade, Serbia

Contact

+381 11 406 11 65
+381 11 406 11 86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours

Monday - Friday:
From 8.30 to 17.00
VAT No.: 100136238
Institution ID: 17355830

Partners

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo