Novi vid podrške otvorenoj nauci u SCIndeksu – objavljivanje primarnih podataka i priloga člancima

U nastojanju da podrži razvoj otvorene nauke (Open Science) u Srbiji (MPNTR, 2018) i pomogne domaćim časopisima da se prilagode savremenim publicističkim zahtevima, CEON je odlučio da podrži povezivanje članaka u SCIndeksu sa dodatnim sadržajima: otvorenim (primarnim) podacima i otvorenim materijalima (prilozima), tj. onima koje autori nude za objavljivanje u otvorenom režimu. Iz tehničkih razloga ovo rešenje će biti omogućeno samo časopisima koji se uređuju pod SCIndeks Asistentom i u SCIndeksu imaju definisanu uređivačku politiku koja se na njega odnosi. Podrška će obuhvatiti:

  1. standardizovan model politike objavljivanja primarnih podataka i drugih priloga uz naučne članke ugrađen u postojeću uređivačku politiku;
  2. implementaciju operacija u SCIndeks Asistentu koje omogućavaju dostavljanje dodatnih sadržaja uz rukopis, njihovo polaganje u odgovarajući repozitorijum i njihovu integraciju s metapodacima članaka u SCIndeksu;
  3. u pilot fazi, tehničku podršku SCIndeks časopisima za rad sa dodatnim sadržajima.

Primarni podaci i prilozi člancima

Autori su često prisiljeni da određene sadržaje nude kao dopunu članku, bilo zbog uobičajenih ograničenja koja se tiču dozvoljenog prostora, bilo zbog specifičnosti medija na kojima se takvi sadržaji nalaze. Reč je o sadržajima koji nisu od presudnog značaja za osnovni cilj rada, ali pružaju korisne dopunske informacije, upotpunjuju uvid u metod i rezultate istraživanja i tako, u nekim slučajevima, stvaraju i uslove za njegovu replikaciju. Istovremeno oni služe kao primer drugim autorima i podstiču dalja istraživanja u određenoj naučnoj oblasti. Primarni podaci po pravilu imaju oblik tabelarnih prikaza koji su poslužili za statističku obradu i zaključivanje, dok su prilozi najčešće dati u vidu grafičkih priloga i fotografija, mapa, audio i video zapisa, obimnih tekstualnih priloga i računarskih aplikacija.

Iako se veliki broj časopisa još uvek služi različitim nestandardnim praksama kada je objavljivanje primarnih podataka i priloga u pitanju, preovladala je potreba da se takvi materijali deponuju u repozitorijume koji ispunjavaju FAIR principe (Wilkinson et al., 2016). Pored velikog broja tematskih repozitorijuma specijalizovanih za određene oblasti, često se koriste i opšti, besplatno dostupni međunarodni repozitorijumi, kao što su Figshare, za koji se CEON opredelio, Zenodo ili Open Science Framework.

Termin FAIR definisan je 2014. godine i podrazumeva principe čijim se pridržavanjem postiže pretraživost (F – findable), dostupnost (A – accessible), interoperabilnost (I – interoperable) i ponovno korišćenje (R – reusable) podataka (FORCE11, n.d.). Principi FAIR naglašavaju sposobnost računarskih sistema da koriste podatke bez ikakve ili sa minimalnom ljudskom intervencijom zbog povećane potrebe za automatizacijom nastalom kao rezultat povećanja količine, složenosti i brzine stvaranja podataka.

Figshare omogućava deponovanje, čuvanje i diseminaciju različitih vrsta materijala: setova podataka, rukopisa, knjiga, kompjuterskog koda, fotografija i drugih materijala (Figshare, 2019). Deponovani materijali se opisuju metapodacima i grupišu po kategorijama. Figshare automatski dodeljuje DOI oznake deponovanim materijalima, čime se omogućava njihova veća vidljivost i lakše citiranje. Svaka datoteka citira se kao zasebna, odnosno samostalna publikacija.

Doprinos otvorenoj nauci

Prilaganjem primarnih podataka omogućava se uvid u metodologiju i koncept nastanka rada. Na taj način se povećavaju izgledi da se rukopis uzme u razmatranje od strane uredništava i prihvati za objavljivanje (Flanagin et al., 2018). Po publikovanju, takav članak se prihvata s većim poverenjem, što dalje utiče na citiranost, kako samog članka tako i priloga. Praksa objavljivanja primarnih podataka podstiče razvoj date naučne oblasti, pošto su drugi istraživači u mogućnosti da za potrebe svojih istraživanja reprodukuju određene postupke. Ponovljivost istraživanja (reproducibilnost) je jedan od stubova na kojima se bazira naučni metod, a ona se neposredno ostvaruje slobodnim i besplatnim pristupom rezultatima naučnih istraživanja, što je osnovni postulat otvorene nauke. Slobodnim pristupom definišu se i dokazi o prikupljanju podataka i toku istraživanja koje je ponekad potrebno dostaviti radi pravdanja finansijske podrške istraživanju.

CEON je odlučio da obezbedi podršku za inovaciju ove vrste na dva načina: (1) ohrabrivanjem uredništva da je usvoje i javno deklarišu u okviru svojih politika i (2) pridruživanjem dodatnih sadržaja odgovarajućem repozitorijumu na standardan međunarodno prihvaćen način. Primenom ove prakse SCIndeks časopisi bi se pridružili najnovijim svetskim nastojanjima da se, prvenstveno sa stanovišta transparentnosti i otvorenosti, unapredi saopštavanje i prihvatanje naučnih rezultata. To bi svakako uticalo na povećanje ugleda domaćih časopisa na širem međunarodnom planu.

Implementacija u SCIndeksu

Nakon prihvatanja rada za objavljivanje, primarni podaci se deponuju u Figshare, da bi postali javno dostupni tek po objavljivanju rada, odnosno po njihovom povezivanju sa odredišnom stranicom članka u SCIndeksu. Na toj stranici uz ostale metapodatke o članku dati su i linkovi ka primarnim podacima i istovremeno amblem (Open Science badge) kojim se bliže označava o kojoj vrsti primarnih podataka je reč (open materials ili open data; vidi ogledni primer). Takođe, metapodaci sadržaja deponovanih u Figshare uzvratno referišu na članak u SCindeksu.

Ogledni primer ove prakse objavljen je u časopisu Ratarstvo i povrtarstvo u radu Vigna lanceolata u ratarenju vatrom i australijskoj urođeničkoj kulturi.

supplements 02

Prilozi predstavljaju skup mapa australijskog kontinenta, fotografija australijskih urođenika, tabelu njihovih jezika i jedan video snimak na kome je prikazan znakovni jezik ovog naroda, a koji nije mogao da bude uvršten u sam članak. Prilozi članku su opisani metapodacima, koji omogućavaju potencijalnim korisnicima da identifikuju i kontekstualizuju deponovani sadržaj, kao i da dođu do članka sa kojim je on povezan, ali i da ga citiraju kao nezavisnu bibliografsku jedinicu.

Časopis Ratarstvo i povrtarstvo je u svoju uređivačku politiku ugradio standardizovan model politike objavljivanja primarnih podataka i priloga člancima. U skladu sa politikom autori su potkrepili svoja istraživanja i omogućili trajan pristup prikupljenom materijalu, a time boljem razumevanju svojih rezultata, kao i eventualnom korišćenju tog materijala u novim istraživanjima.

Uputstvo za urednike

U postupku slanja rukopisa posredstvom SCIndeks Asistenta autori zajedno sa radom, tabelama i slikama prilažu primarne podatke u koraku 3. Uz datoteke treba dostaviti i tekstualni prilog sa informacijama o autorima, naslovu, opisu i poreklu primarnih podataka ili priloga, kao i ostalim informacijama od značaja.

Maksimalna dozvoljena veličina priloga u SCIndeks Asistentu je 20MB, dok za veće datoteke autori treba da se obrate uredništvu časopisa.

Primarni podaci dostavljaju se na recenziju kada i sam rukopis. Nakon što se rad prihvati za publikovanje njihovo uklanjanje više nije moguće. Za sadržaj primarnih podataka kao i za poštovanje propisa o zaštiti podataka, etičkih standarda i autorskih prava lica koja su učestvovala u nastanku primarnih podataka odgovorni su isključivo autori rada.

Kada je rukopis prihvaćen za objavljivanje, primarni podaci se deponuju u repozitorijum Figshare i postaju javno dostupni pod CC-BY licencom. Primarni podaci se objavljuju u onom obliku u kome su ih autori dostavili bez kopiranja i izmena. Autori od kojih finansijeri ili matične institucije zahtevaju deponovanje primarnih podataka u druge repozitorijume treba da se obrate uredništvu časopisa.

Prilikom citiranja primarnih podataka ili referisanja na njihov sadržaj autori treba da se pozivaju na podatke na relevantnom mestu u rukopisu i da pored toga u odeljku Literatura/Reference navedu odgovarajuću referencu. Preporučeni citatni stil je definisan FORCE11 principima citiranja podataka (Data Citation Synthesis Group, 2014).

Poziv autorima

Kada ova inovacija bude implementirana u potpunosti CEON će pozvati uredništva časopisa da podstaknu svoje autore da počnu da dostavljaju primarne podatke i priloge člancima. Procedure za prihvatanje i dalji tretman takvih sadržaja uredništva bi trebalo da preciziraju u Uputstvima autorima u skladu sa rešenjima koja se implementiraju u SCIndeksu. CEON će sa svoje strane uredništvima SCIndeks Asistent časopisa u procesu ovladavanja ovom inovacijom pružiti neophodnu tehničku podršku. Istovremeno će u dogledno vreme prilagoditi postojeći indikator „transparentnost uređivanja“ u BIČ-u kako bi se nagradili časopisi koji uspešno primenjuje ovaj vid prakse.

Literatura:

  1. Data Citation Synthesis Group (2014). Joint Declaration of Data Citation Principles. M. Martone (ed.) San Diego CA. FORCE11. Preuzeto 06. 03. 2020. [https://www.force11.org/group/joint-declaration-data-citation-principles-final]
  2. Flanagin A, Christiansen SL, Borden C, et al. (2018). Editorial Evaluation, Peer Review, and Publication of Research Reports With and Without Supplementary Online Content. JAMA, 319(4):410-411. doi:10.1001/jama.2017.20650
  3. Figshare (n.d.) Pristupljeno 15. 02. 2020. [https://knowledge.figshare.com/institutions]
  4. The FAIR Data Principles. Pristupljeno 08. 05. 2020 [https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples]
  5. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018). Platforma za otvorenu nauku. Pristupljeno 05. 05. 2020. [http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Platforma-za-otvorenu-nauku.pdf]
  6. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., … Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific data, 3, 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18

 

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo