Reviewing Reviewers: Unapređeno ocenjivanje i nagrađivanje recenzenata SCIndeks Asistent časopisa

Pero Šipka, Tanja Ćirić, Nikola Stanić, Dragoljub Đorđević

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Beograd

Sažetak: Ocenjivanje recenzenata od strane urednika časopisa i autora rukopisa omogućeno je zahvaljujući softverskom alatu Reviewing Reviewers (RevRev) ugrađenom u SCIndeks Asistent. Odgovarajući na RevRev upitnik uredništva ocenjuju korisnost recenzije za donošenje uredničke odluke, a autori korisnost za unapređenje pojedinih delova/aspekata recenziranog rada. Stoga se dve verzije upitnika međusobno bitno razlikuju. Postupak je za uredništva jednostruko, a za autore rukopisa dvostruko slep. RevRev kvantifikuje, akumulira i prikazuje u Asistentu rezultate svih angažovanih recenzenata. Rezultati su dostupni jedino uredništvu, kako bi ih koristilo za odluku o eventualnom ponovnom angažovanju recenzenata, kao i CEON-u za dodelu godišnjih nagrada i priznanja recenzentima. Kao inovativan postupak čija opravdanost tek treba da se pokaže, ocenjivanje recenzija od strane autora rukopisa primljeno je sa skepsom, pa i otporima u nekim časopisima.

Identifikovanje, obuka, ocenjivanje i nagrađivanje recenzenata važan je sastavni deo uređivačkog rada (WAME, 2001). Istovremeno uredništva časopisa se svakodnevno susreću sa poteškoćama u obezbeđivanju nepristrasnih, odgovornih i kompetentnih recenzenata. Pronaći angažovane, posvećene i kompetentne eksperte u određenoj oblasti koji su spremni da ulože, najčešće kao volonteri, svoje vreme i napor predstavlja sve veći problem u svetskom naučnom izdavaštvu. Odbijanje zahteva za izradu recenzije, kao i probijanje rokova su samo neke od brojnih poteškoća s kojima se susreću urednici časopisa (Zaharie & Osoian, 2016). Problem je više izražen u tzv. malim, nisko impaktnim časopisima, kakva je većina koja se izdaje u Srbiji.  Otuda se veći značaj recenziranju i recenzentima pridaje na naučnoj periferiji. Ono što je takođe karakteristično za takve sredine je stavljanje naglaska na obavezu recenzenata da svojim korisnim predlozima pomognu autorima rukopisa da dorade i unaprede završnu verziju svog rada. Tako jedna domaća autorka, inače veoma zaslužna u oblasti naučnog izdavaštva, naslovljava svoj aktivistički članak sa „Recenzent – najveći prijatelj autora“ (Vučković-Dekić, 2013). Specifična uloga koja se namenjuje recenzentima na naučnoj periferiji prirodan je izraz potrebe da se uz pomoć recenzenata kao eksperata unapredi skroman kvalitet radova u lokalnim časopisima.

Upravo takav motiv podstakao je CEON da dogradi postojeći sistem vrednovanja recenzenata i uvede posebna priznanja najboljim recenzentima. Alatku koja podržava takvu evaluaciju, nazvanu Reviewing Reviewers (RevRev), bilo je iz tehničkih razloga  moguće primeniti samo u onim SCIndeks časopisima koji se uređuju onlajn, posredstvom SCIndeks Asistenta kao platforme za elektronsko uređivanje.

Ocenjivanje recenzenata od strane urednika u RevRev-u je obavezno, dok je ocenjivanje od strane autora opciono, mada se od uredništava očekuje da svakako nastoje da obezbede ocene autora. Uredništva koriste rezultate vrednovanja za odluke o budućem angažovanju recenzenata, a CEON za dodelu novčane nagrade „Recenzent godine” i priznanja „Istaknuti recenzent” (CEON, 2019).

Za ocenjivanje recenzenata od strane urednika koristi se upitnik koji u RevRev-u postaje dostupan uredniku nakon predate recenzije. Na trostepenoj skali ocenjuju se četiri osobine svake recenzije: jasnoća, iscrpnost, obrazloženost i pravovremenost (Slika 1.).

uredniciSlika 1. Upitnik za urednike

Pojedinačne skalne vrednosti se objedinjavaju u zbirnu prosečnu ocenu i akumuliraju za sve recenzije svakog recenzenta angažovanog u časopisu. Aktuelna prosečna ocena recenzenata je vidljiva uredniku u delu aplikacije koju koristi za odabir recenzenata.

Obrazac za ocenjivanje recenzenata od strane autora postaje dostupan autoru neposredno nakon donošenja uredničke odluke o (ne)objavljivanju rada. Autor ocenjuje takođe četiri, ali bitno drukčije osobine recenzije od onih koje vrednuje uredništvo (Slika 2.). Podrazumeva se da autor nema uvid u identitet recenzenta.  Ako je autora više, od korespondirajućeg autora se očekuje da prilikom ocenjivanja konsultuje koautore.

autoriSlika 2. Upitnik za autore

RevRev je koncipiran tako da olakša urednicima izbor recenzenata, pružajući im na pregledan način uvid u njihove rezultate ostvarene u prošlosti. Namera nam je da podstaknemo recenzente da se lakše odazivaju na pozive urednika i ulažu veći napor, posebno u nastojanju da pomognu autorima rukopisa korisnim preporukama. Takođe nam je namera da podstaknemo nadležna regulatorna tela u Srbiji da u normativnim aktima za vrednovanje i promociju istraživača započnu da uvažavaju recenzentski doprinos. Rezultati nekih istraživanja pokazuju da većina recenzenata veruje da je njihov rad neadekvatno priznat (Warne, 2016). Na taj način krajnji efekat uvođenja ove inovacije mogao bi da bude ne samo viši kvalitet radova u SCIndeks časopisima, već i unapređenje domaće nauke u celini.

Literatura:

  1. WAME. (2001). Report of the World Association of Medical Editors: Agenda for the Future. Croat Med J, 42, 121-126.
  2. Warne, V. (2016). Rewarding reviewers – sense or sensibility? A Wiley study explained. Learned Publishing, 29, 41-50. doi:10.1002/leap.1002.
  3. CEON. (2019). Uvedene nagrade i priznanja za recenzente SCIndeks Asistent časopisa. Preuzeto 14. 03. 2019. sa https://www.ceon.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=614&catid=114&lang=sr&Itemid=482.
  4. Vučković-Dekić, Lj. (2013). Recenzent – najveći prijatelj autora. Biomedicinska istraživanja, 4(1), 75-79. doi:10.7251/BII1301075V.
  5. Zaharie, M. A., & Osoian, C. (2016). Peer review motivation frames: A qualitative approach. European Management Journal, 34(1), 69-79. doi:10.1016/j.emj.2015.12.004.

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo