Skupština Zajednice univerzitetskih biblioteka, Beograd, usmeno saopštenje

EINUS- jedan model upotrebe bibliografskih informacija za vrednovanje naučnog učinka 

Pero Šipka

Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju

Sažetak: Opisuje se statistički model korišćenja podataka sadržanih u bibliografskoj bazi SocioFakt za vrednovanje domaćih naučnih subjekata. Kao polazna osnova za koncipiranje modela poslužili su opšteprihvaćeni bibliometrijski pokazatelji koje nude citatna izdanja ISI, Philadelphia, USA (SCI, SSCI, A&HCI) i koji omogućuju vrednovanje (1) pojedinaca, (2) institucija i (3) časopisa. Te mogućnosti proširene su da obuhvate i vrednovanje (4) istraživačkih timova, odnosno projekata, (5) izdavačkih ustanova i (6) naučnih skupova, što domaće potrebe nalažu a SocioFakt podržava.

Za svaki od entiteta evaluacije razvijen je veći broj (5 do 10) relativno nezavisnih statističkih pokazatelja tipa produktivnosti i citiranosti/uticajnosti. Vrednovanje ima oblik relativnog poređenja. Formiraju se rang-liste apsolutnog učinka tzv. prirodnih referentnih grupa (npr. svih fakulteta unutar jednog univerziteta) ili ad hoc referentnih grupa (npr. istovrsnih katedara unutar raznih univerziteta u zemlji). Pored interindividualnog, model predviđa i intraindividualno poređenje, tj. omogućuje praćenje varijacija u učinku u periodu 1991-2000. g. koji SocioFakt obuhvata.

Rezultati se koriste u istraživačkom radu, ali su prvenstveno namenjeni institucijama koje finansiraju istraživačku delatnost, kao sistem za podršku odlučivanja o finansiranju projekata, časopisa i skupova, kao i odlučivanja o promociji kadra (izboru u zvanja, alokaciji rukovodećih uloga), pretplati na strane časopise, efikasnosti uređivačke politike i sl. Sistem je računarski podržan, a njegova radna verzija nudi se pod nazivom Elektronski izveštaj o naučnom učinku u Srbiji (EINUS).

 

Adresa

trnska2

Trnska 3, Beograd, Srbija

Kontakt

011/406 11 65
011/406 11 86
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak:
Od 8.30 do 17.00
PIB: 100136238
Matični broj: 17355830

Partneri

COPE logo
CROSSREF logo
OPENAIRE logo